Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Η Αλεξάνδρα το παληκάρι

Απρίλης του 48 ή εκεί γύρω κάπου, ήταν και η Αλεξάνδρα μικρό κοριτσι τότε έπαιρνε στο κατόπι τα μπουλούκια των τσιγγάνων που πέρναγαν ...

22 Ιουλ 2008

Νομικά Θέματα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Πότε μπορεί το δικαστήριο να επιδικάσει εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης? Τί είναι Αδικοπραξία? -SOS ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Πηγή: Δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Γιαγκουδάκη
-- George Giagkoudakis Law Office --
El. Venizelou 34 - Kavala GR.
tel/fax 2510 834031 kinito 6945 227120
http://www.geocities.com/giagkoud
giagkoud@mailbox.gr

Αγαπητά Μέλη,
κατ΄αρχήν σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές.
Ελπίζω να περνάτε καλά και να επαναφορτίζετε "τις μπαταρίες σας" για το επερχόμενο "βαρύ" χειμώνα.

Με το newsletter αυτό αναφέρομαι στο ζήτημα της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και γενικά στην αδικοπραξία. Συγκεκριμένα το ερώτημα που απαντάται με λίγα λόγια για να μη γίνει και κουραστικό είναι:

Πότε μπορεί το δικαστήριο να επιδικάσει εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης? Τί είναι Αδικοπραξία?

Είναι σύνηθες σε περίπτωση αυτοκινητικών ατυχημάτων να ζητείται χρηματική ικανοποίηση πέραν της αποζημίωσης για περιουσιακές ζημιές και για ηθική βλάβη για τραυματισμούς ή για ψυχική οδύνη σε περίπτωση θανατώσεως από συγγενείς θανατωθέντος.

Κατά το άρθρο 932 Α.Κ. σε περίπτωση αδικοπραξίας ανεξάρτητα από την αποζημίωση για περιουσιακή ζημία το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι παρέχεται με αυτή δυνητική ευχέρεια στο δικαστήριο να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο ποσό, αφού εκτιμήσει τα υπόψη του τιθέμενα πραγματικά περιστατικά,
ήτοι βαθμό πταίσματος, είδος προσβολής, περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των διαδίκων μερών φυσικών προσώπων και σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου την ηλικία του θύματος και των μελών της οικογενείας του, τα οποία δοκιμάζουν ψυχική οδύνη, με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, εάν κρίνει, ότι επήλθε ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. Εξ άλλου δεν λαμβάνεται υπόψη η περιουσιακή κατάσταση της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική πολύ δε περισσότερο δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη η μη υπάρχουσα κοινωνική κατάσταση αυτής, αφού δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

(ΑΠ 716/2008: Κριτήρια προσδιορισμού χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Μη επιτρεπτή η συνεκτίμηση στοιχείων (κοινωνική, οικονομική κατάσταση) που δεν προσιδιάζουν στην υπόχρεη ασφαλιστική εταιρεία.)

Η αδικοπρακτική ευθύνη ή ευθύνη από αδικοπραξία αποτελεί σημαντικό τμήμα της εξωδικαιοπρακτικής ευθύνης η τελευταία δε μαζί με τη δικαιοπρακτική ευθύνη αποτελούν τις δύο βασικές κατηγορίες της αστικής ευθύνης (σύστημα δικαιικών κανόνων που καθορίζουν τους γενεσιουργούς λόγους, τη φύση ,την έκταση και το περιεχόμενο της υποχρέωσης για αποζημίωση). Η αστική μαζί με την ποινική, την πειθαρχική και ηθική ευθύνη συγκροτούν την αποκαλούμενη νομική ευθύνη.

Αδικοπραξία με την πλατειά έννοια του όρου είναι οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά που αποδοκιμάζεται από το δίκαιο και που αποτελεί αιτία ζημιάς και με την έννοια αυτή είναι "παράνομη".

Ο Αστικός Κώδικας στο 39 Κεφάλαιο με το τίτλο "Αδικοπραξίες" αναφέρεται στην έννοια και στις περιπτώσεις αδικοπραξιών. Κατ΄ άρθρο 914 ΑΚ. "όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει".

--------------------

SOS ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - Για πληροφορίες μεταβείτε στη σελίδα του κτηματολογίου http://www.ktimatologio.gr/ και επικοινωνείστε με το κτηματολογικό γραφείο του ακινήτου σας.

"Από 17 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου δηλώνουμε την ακίνητη περιουσία μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο" ( Πηγή http://www.ktimatologio.gr/proto_thema.aspx)

Από τις 17 Ιουνίου 2008 ξεκίνησε η διαδικασία κτηματογράφησης σε 107 νέες περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας που δεν είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο με παλιότερα προγράμματα.

Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σ΄αυτές τις περιοχές καλούνται να τη δηλώσουν στο Εθνικό Κτηματολόγιο από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ενώ οι ομογενείς μας και οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2008.

Πρόκειται για ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα με το οποίο σε λιγότερο από 4 χρόνια θα καταγράψουμε 6,7 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας και θα εντάξουμε στο Εθνικό Κτηματολόγιο 3,1 εκατ. στρέμματα. Για να γίνει αντιληπτό σημειώνουμε ότι από το 1995 έως το 2008, δηλαδή σε 13 χρόνια, έχουν καταγραφεί λιγότερα δικαιώματα ιδιοκτησίας, περίπου 6 εκατ.
Έτσι, με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, στο οποίο θα συμμετάσχουν περίπου 3 εκατ. πολίτες, το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι :

1. Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε ακίνητο σε κάποια από τις 107 περιοχές που κτηματογραφούνται. Με τον όρο δικαίωμα εννοούμε την πλήρη ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, την επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.

Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά. Επίσης, αφορά όλα τα δικαιώματα πάνω στα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν.

2. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δημιουργήσαμε 76 Γραφεία Κτηματογράφησης στα οποία θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων.

Κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης είναι αρμόδιο για τα ακίνητα που δηλώνονται σε μία ή περισσότερες περιοχές. Στα Γραφεία Κτηματογράφησης διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν.2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Επίσης, τα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την παραλαβή των δηλώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έχει πλήρη έλεγχο τόσο της λειτουργίας των 76 Γραφείων Κτηματογράφησης όσο και των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται. Έχουν δημιουργηθεί εννέα (9) εποπτικά κέντρα ανά τη χώρα στελεχωμένα από υπαλλήλους της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τον ακόμα καλύτερο συντονισμό των εργασιών. Σε κάθε φάση του έργου έχουν ενσωματωθεί εκτενείς έλεγχοι της συλλεγόμενης πληροφορίας.

3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν οι πολίτες μαζί με το έντυπο της δήλωσής τους έχουν περιοριστεί μόνο σε απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης (π.χ συμβόλαια) και το αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Σημειώνουμε ότι το έντυπο της δήλωσης για τον πολίτη έχει απλοποιηθεί σημαντικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να το συμπληρώσει μόνος του, χωρίς να προστρέχει σε ειδικούς.

Από εκεί και πέρα, ζητάμε εφόσον υπάρχουν να μας προσκομίσουν απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου που δηλώνεται.

Προφανώς στις ειδικές περιπτώσεις που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου είναι πιο σύνθετο (π.χ. χρησικτησία ή κληρονομιά) απαιτούνται κάποια επιπλέον έγγραφα.

4. Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35€ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20€.

Ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.
Η πληρωμή του τέλους γίνεται μέσω τραπεζών, των 13 μεγαλύτερων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης.

5. Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. www.ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.
Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας από τις 17 Ιουνίου 2008.

6. Για την καλύτερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών τέθηκε σε λειτουργία ο ειδικός τετραψήφιος αριθμός 1015.

7. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών δημιουργούμε τέσσερα ειδικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ένα στα Κεντρικά Γραφεία της Κτηματολόγιο Α.Ε., ένα στο Μετρό του Συντάγματος, ένα στο Δημαρχείο του Πειραιά και ένα στο Περιφερειακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

8. Ειδικά οι ομογενείς που θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, μπορούν να τις υποβάλουν, είτε με πληρεξούσιο είτε ηλεκτρονικά.

76 Γραφεία Κτηματογράφησης στις 107 περιοχές
Γραφεία Κτηματολόγησης (κατεβάστε το αρχείο)
( Πηγή http://www.ktimatologio.gr/proto_thema.aspx)

------------------
Περί μειώσεως κατώτατου κεφαλαίου ΕΠΕ (κοιν. Ν. 3661/08 αρ. 16 παρ. 2α).

ΠΟΛ. 1102/15-7-2008: Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 16 του N .
3661/2008 (Φ.Ε.Κ. 89Α /19-5-2008).

Κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 16 του N. 3661/2008 "Μέτρα για τη μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις" και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, με την οποία αντικαταστάθηκε το εδάφιο α' της
παρ. 1 του άρθρου 4 του N. 3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης", το κεφάλαιο
των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) €, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι από την 19 Μαϊου 2008.Επομένως στην ένδειξη του υποσυστήματος Μητρώου "ΚΕΦΑΛΑΙΟ", το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου των ΕΠΕ μειώνεται από 18.000 ευρώ σε 4.500 €.

============

Σας υπενθυμίσουμε ότι:
1. Το Δικηγορικό Γραφείο, είναι ήδη συνδεδεμένο μέσω Ιnternet με την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ", προκειμένου να έχετε άμεση και ταχεία ενημέρωση εφ΄ όλων των νομοθετημάτων και της νομολογίας των Ελληνικών Δικαστηρίων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και καλύτερη διεκπεραίωση - υποστήριξη των αναλαμβανόμενων υποθέσεων σας.

2 Ακόμη έχετε στη διάθεσή σας την δυνατότητα online Live επικοινωνίας (real chat, messenger Skype, Υahoo, ICQ ) μέσω internet (συνήθως απογευματινή ώρα), γιά οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί.

> ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------
 • (17-7-2008) Ν 3671/08: Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις.
 • (9-7-08) Απόφ.: Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.
 • (9-7-08) ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 27-6-2008.
 • (7-7-08) ΠΔ 86/08: Ασκηση Δικηγορικού Επαγγέλματος από δικηγόρους κρατών - μελών Ε.Ε.
 • (3-7-08) Ν 3669/08: Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων.
 • (27-6-08) Ν 3670/08: Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις
 • (25-6-08) Ν 3668/08: Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού Κώδικα" και άλλες διατάξεις.
 • (24-6-08) ΠΔ 75/08: Αδειες προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής.
 • (24-6-08) Ν 3667/08: Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις (θέματα Εργατικής Εστίας, ΟΑΕΔ, Ιατρών εργασίας, Αστυνομικής Ακαδημίας κλπ.)
 • (24-6-08) Ν 3666/08: Κύρωση Σύμβασης ΟΗΕ κατά διαφθοράς & τροπ. Ποιν. Κώδικα.
 • H` ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Δημοσίευση Ψηφίσματος της Η` Αναθεωρ. Βουλής σχετ. με ασυμβίβαστο βουλευτών, εκτέληση προϋπολογισμού κλπ.
 • Ν 3663/08: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Ερευνας και λοιπές διατάξεις.
 • Ν 3661/08: Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις (καταστήματα οπτικών, θέματα ΕΠΕ, ΦΜΑ κλπ).
 • ΠΔ 53/08: Υποχρέωση αερομεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών. Προσαρμογή με Οδηγία 2004/82/ΕΚ.
 • ΠΔ 52/08: Τροποποίηση ΠΔ/τος 141/1991 (Υπουργείου Δημόσιας Τάξης).
 • Ν 3660/08: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις
 • Ν.3659/08:Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια & άλλες διατάξεις.
 • Ν 3655/08: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

================================================================
Πατήστε εδώ για να μιλήσετε online μαζί μας :


http://www.geocities.com/giagkoud/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφησέ μου μια λέξη, για κουβέντα, για διαφωνία, για ενημέρωση, ή άφησε μου πολλές, ασχετες, για να ξανοίξει η σκέψη μαζί τους... κι ίσως ολα αυτά συναντηθούν εκεί στις άκρες και στα χαρακώματα της ζωής....

Ετικέτες

τα δικά μου (325) περιβάλλον (91) writting (67) Greece (57) poetry (50) χρήσιμα (39) χαμόγελα (38) video (37) κοινωνία (35) φωτογραφία (32) health (30) environment (24) phtography (24) εθελοντισμός (24) υγεία (23) music (20) people (20) blogging (14) stories (14) children (13) παιδά (13) computers (12) information (11) μπλογκοπαίχνιδα (11) doctor (10) πολιτισμός (10) συνταγές (10) χιούμορ (10) medicine (9) ελλάδα (9) μουσική (9) activism (8) world (8) οι συνταγές της κρίσης (8) goverment (7) rights (7) safety (6) services (6) Πάρνηθα (6) γκρίνιες (6) εκθέσεις (6) ποίηση (6) Επιστήμη (5) amalia (4) earth (4) technology (4) Αναδάσωση (4) αηδιούλες (4) αρθρογραφία απο ιντερνετ (4) γιατρός (4) πολιτική (4) πρωτβουλίες (4) σοφά λόγια (4) emergency (3) theatre (3) Εναλλακτική οικονομία (3) εκδηλώσεις (3) εκθεσεις (3) με ενδιαφέρουν (3) φύση (3) χορός (3) ψυχαγωγία (3) economy (2) games puzles (2) είπαν (2) εκδόσεις (2) ελεύθερος χρόνος (2) κόσμος (2) νομικά θέματα (2) συναντήσεις (2) τεχνολογία (2) DVD (1) Greek movie (1) amber alert (1) dance (1) documentary (1) down syndrom (1) facebook (1) first aid (1) funny (1) internet security (1) nature (1) privacy (1) protest (1) radio (1) ΕΜ (1) ΧΡ (1) απορίες (1) απόκριες (1) αστικά τοπία (1) βιβλιο - e-book (1) διάστημα (1) διαβάζω (1) εναλλκτική ζωή (1) ενεργοί μικροοργανισμοί (1) εφημερίδες (1) ζωγραφική (1) θέατρο (1) καλομηνιάσματα (1) κινηματογράφος (1) παράξενα (1) παραδοξόνιο (1) παραμύθια (1) παραξενα chemtrails (1) παρατηρώ (1) πειραματα (1) περιοδικά (1) τεχνες (1) της γειτονιάς.... (1) φακελλάκι (1) ψάχνω (1)