Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Η Αλεξάνδρα το παληκάρι

Απρίλης του 48 ή εκεί γύρω κάπου, ήταν και η Αλεξάνδρα μικρό κοριτσι τότε έπαιρνε στο κατόπι τα μπουλούκια των τσιγγάνων που πέρναγαν ...

28 Ιουλ 2007

Εκστρατεία για την Οικιακή Κομποστοποίηση

Εκστρατεία για την Οικιακή Κομποστοποίηση
Μπορούμε όλοι μαζί!!!


Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών με θέμα την Οικιακή Κομποστοποίηση. Η εκστρατεία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη δράση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, που σκοπός της είναι η προώθηση μεθόδων βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων.

Τι είναι η Οικιακή Κομποστοποίηση;Κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα (φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κλαδέματα κ.α.) μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μίγμα που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ εύκολα στον κήπο με τη χρήση ενός απλού κάδου κομποστοποίησης. Μέσα στον κάδο συγκεντρώνουμε τα οργανικά και αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν περίπου το 40-60% του συνόλου των αποβλήτων που παράγουμε στο σπίτι μας. Από αυτά το 70% περίπου είναι κομποστοποιήσιμα. Αυτό σημαίνει ότι κάνοντας κομποστοποίηση μπορούμε να μειώσουμε το σύνολο των οικιακών αποβλήτων μας κατά 35% περίπου.Γιατί να κάνουμε κομποστοποίηση;Κάνοντας κομποστοποίηση μειώνουμε τα σκουπίδια που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ. Αυτό έχει πολλαπλά οφέλη:

* Μειώνονται οι συνολικές ποσότητες αποβλήτων που στέλνει ο Δήμος μας στο ΧΥΤΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δημοτικών τελών που πληρώνουμε, αν συνδυαστεί με αλλαγή της πολιτικής χρέωσης των Δήμων για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Προς το παρόν η χρέωση των Δήμων γίνεται ανάλογα με τον πληθυσμό τους, ενώ θα έπρεπε να γίνεται ανάλογα με τις ποσότητες αποβλήτων που στέλνουν για υγειονομική ταφή.
* Επιμηκύνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής των ΧΥΤΑ, αφού έτσι δέχονται πολύ λιγότερα απόβλητα. Είναι γνωστά τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν πρόκειται να κατασκευασθεί ένας ΧΥΤΑ. Αν δεν βοηθήσουμε όλοι ενεργά στη μείωση των αποβλήτων, θα χρειάζεται να κατασκευάζονται όλο και περισσότεροι ΧΥΤΑ. Οι ρυθμοί παραγωγής αποβλήτων αυξάνονται συνεχώς και οι ΧΥΤΑ γεμίζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι ποσότητες αποβλήτων το 1995 σε πανελλήνιο επίπεδο ήταν περίπου 3,5 εκ. τόνους, ενώ το 2004 προσεγγίζαν τους 5 εκ. τόνους.Image


* Προστατεύουμε τον πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα οργανικά απόβλητα στους ΧΥΤΑ θάβονται και αποικοδομούνται κάτω από συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μεθανίου (CH4), μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και σε λιγότερες ποσότητες υδρόθειο (H2S) κ.α.. Τα αέρια αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και συνεπώς για την αλλαγή του κλίματος στη Γη, με τις γνωστές για όλους καταστρεπτικές συνέπειες.* Ένα άλλο πρόβλημα στο οποίο δίνει λύση η κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων είναι η ερημοποίηση των εδαφών. Η εντατικοποίηση της καλλιέργειας της γης, σε συνδυασμό με την καταστροφή των δασών από πυρκαγιές και την εμπορική υπερεκμετάλλευσή τους, έχουν κάνει τα εδάφη πολύ φτωχά σε οργανική ύλη. Η διάβρωσή τους είναι το επόμενο βήμα πριν την τελική ερημοποίηση. Η «λύση» για τη συνέχιση της καλλιέργειας της γης είναι η υπερβολική χρήση λιπασμάτων που έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στα νερά, στην πανίδα και φυσικά στον άνθρωπο. Το κομπόστ, δηλαδή το προϊόν της κομποστοποίησης, επιστρέφει στο έδαφος τις απαραίτητες για τη γονιμότητά του οργανικές και ανόργανες ουσίες.Υπάρχουν προβλήματα στην κομποστοποίηση;

Το πιο σημαντικό πρόβλημα της κομποστοποίησης είναι ότι... δεν την κάνουμε πράξη!

Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η κομποστοποίηση σε οικιακό αλλά και σε δημοτικό / κοινοτικό επίπεδο έχει προχωρήσει εδώ και χρόνια. Είναι, με λίγα λόγια, δοκιμασμένη μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων που θα λέγαμε ότι επιβάλλεται πλέον να γίνει θεσμός και στην Ελλάδα, δεδομένου του υψηλού ποσοστού οργανικών στα απόβλητά μας, εξαιτίας της μεσογειακής διατροφής μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγεί και η εθνική στρατηγική για τη μείωση της διάθεσης των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων στους ΧΥΤΑ, η οποία είναι νόμος του κράτους (Κ.Υ.Α. 29407/3508 Αρ. Φύλλου 1572-16/12/2002 "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων"’) και προβλέπει ότι:

α) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2010 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.

β) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.

γ) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.

Όπως φαίνεται είναι αναγκαία η δραστηριοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι και χρέος των πολιτών με δικές τους πρωτοβουλίες να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.Πως θα κάνω κομποστοποίηση;Δεχόμαστε σχεδόν καθημερινά τηλεφωνήματα από πολίτες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την οικιακή κομποστοποίηση. Η αναζήτηση προμηθευτή κάδων κομποστοποίησης είναι ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα και στη συνέχεια έπονται αυτά που αφορούν τη διαδικασία αυτή καθαυτή. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης θέλει να προωθήσει την παραγωγή κάδων κομποστοποίησης στην Ελλάδα έτσι ώστε το κόστος τους να πέσει σημαντικά και να γίνει προσιτό σε όλους. Αυτό το άρθρο αποτελεί κάλεσμα όλων των ενδιαφερομένων και αποσκοπεί στη συλλογή ενός μεγάλου αριθμού υποψηφίων αγοραστών κάδων κομποστοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χαμηλές τιμές των κάδων και βέβαια πιο εύκολη προώθηση της ιδέας και της πρακτικής της κομποστοποίησης.
Καλούμε λοιπόν όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να κάνετε την ανακύκλωση μια καθημερινή πρακτική να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας (τα οποία δεν θα δοθούν σε τρίτους και θα κρατηθούν εμπιστευτικά). Στόχος μας είναι να φτάσουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, που μπορεί να εξασφαλίσει τιμές αρκετά χαμηλότερες από τις σημερινές.

Δείτε επίσης τα τεύχη του περιοδικού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που περιλαμβάνουν αφιερώματα στην κομποστοποίηση (τ. 7 , 26 και 42 )

============================

Γιατί να κάνω κομποστοποίηση;

* Υγιέστερα φυτά

Οι οργανικές ουσίες είναι γνωστές ως "η ψυχή του υγιούς χώματος". Προσθέτοντας κομπόστ στον κήπο ή τις γλάστρες σας θα βοηθήσει τα φυτά να μεγαλώσουν γρηγορότερα και περισσότερο. Οι οργανικές ουσίες μέσα στο κομπόστ βοηθούν το χώμα να συγκρατεί θρεπτικές ουσίες και νερό, ωφελώντας τα φυτά και μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης,

* Η κομποστοποίηση σας εξοικονομεί χρήματα

Χρησιμοποιώντας το κομπόστ σαν εδαφοβελτιωτικό μειώνει κατά πολύ την ανάγκη αγοράς αντίστοιχων προϊόντων από την αγορά. Η κομποστοποίηση μπορεί να μειώσει τα δημοτικά τέλη που πληρώνετε για τη συλλογή των απορριμμάτων. Μειώνοντας κατά 35% τα σκουπίδια σας και κατ' επέκταση όλοι οι δημότες που μπορούν να κάνουν το ίδιο, μειώνονται τα έξοδα συγκομιδής των απορριμμάτων του δήμου, που συνεπάγεται μια πιθανή αντίστοιχη μείωση των δημοτικών τελών.

* Η κομποστοποίηση είναι εύκολη και βολεύει


Δεν χρειάζεται πια να γεμίζετε σακούλες με κλαδέματα και άλλα απορρίμματα του κήπου. Απλά τα βάζετε στον κάδο κομποστοποίησης ή στο σωρό κομποστοποίησης αν δεν χρησιμοποιείτε κάδο και παρατηρήστε τα να γίνονται πλούσιο σκούρο κομπόστ.

* Η κομποστοποίηση είναι η εναλλακτική πρακτική στη θέση της ταφής ή της καύσης των οργανικών

Τα απορρίμματα του κήπου και τα οργανικά μαζί είναι περίπου το 20% των συνολικών απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές κάθε χρόνο. Η επιλογή της κομποστοποίησης μειώνει την ανάγκη για καύση ή ταφή των οργανικών και βελτιώνει την ποιότητα των επιφανειακών εδαφών μας.

===========================================

Τι μπορώ να κομποστοποιήσω; Εκτύπωση E-mail

Ενώ οτιδήποτε ήταν κάποτε ζωντανό μπορεί να κομποστοποιηθεί, κάποια υλικά είναι καλύτερα να τα χειριστούν επαγγελματίες και να μείνουν μακριά από τον οικιακό κομποστοποιητή μας. Όταν λοιπόν επιλέγετε τα υλικά της κομποστοποίησής σας, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ:

* Απορρίμματα που προσελκύουν ενοχλητικά ζωύφια
* Άρρωστα ή μολυσμένα από έντομα φυτά

Τα λιπαρά φαγητά, όπως το κρέας και τα τυροκομικά, πρέπει να αποφεύγονται επειδή προσελκύουν τρωκτικά, σκυλιά, γάτες, μύγες κ.α.. Τα απορρίμματα των σκύλων και των γατών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται γιατί μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε την προσθήκη άρρωστων φυτών ή φυτών που έχουν προσβληθεί έντονα από έντομα, εκτός αν είστε σίγουροι για την υψηλή θερμοκρασία του κομποστοποιητή σας, οπότε αν μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα θα διασπαστούν τελείως και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αυτό ισχύει και για τα αναπαραγωγικά μέρη των φυρών όπως οι ρίζες και οι σπόροι, τα οποία καλό είναι να αποφεύγονται εκτός αν η θερμοκρασία του κομποστοποιητή είναι υψηλή οπότε θα διασπαστούν.

Απευθυνθείτε στον παρακάτω πίνακα για να δείτε τί μπορείτε να ρίχνετε μέσα στον κάδο σας και τί όχι.

ΠΡΑΣΙΝΑ (πολύ άζωτο [Ν] )


* γκαζόν
* κλαδέματα
* φρούτα και λαχανικά
* οικιακά φυτά
* κοπριά ( π.χ. από αγελάδες, άλογα, κότες ή κουνέλια)
* απορρίμματα κουζίνας π.χ. τσόφλια αβγών, υπολείμματα καφέ (και τα φίλτρα)
* υπολείμματα από αφέψημα
* φλούδες από φρούτα και λαχανικά

ΚΑΦΕΤΙΑ (πολύς άνθρακας [C] )

* φύλλα
* φλούδες κορμών
* άχυρα
* πριονίδια
* χαρτί κουζίνας
* χαρτοπετσέτες
* στέλεχος καλαμποκιού

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ!


* κόκαλα
* απορρίμματα σκύλων/γατών
* λάδια
* λίπη
* λιπαρές ουσίες
* υπολείμματα από κρέατα/ψάρια
* γαλακτοκομικά
* σπόρους ζιζανίων
* άρρωστα φυτά

Aμπαουτ μι.....


paraxenies.blogspot.com/

WANTED FOR THE VULGAR SQUEEZING of a PERFECT HORSES'S BUTTOCKS

$2400What's Your Blog Wanted For?

Free Online Dating from Mingle2
62%How Addicted to Blogging Are You?

Free Online Dating from Mingle2

εγκληματα 2
χορηγός, μπλε τριαντάφυλλα, ανηφορική διαδρομή, τσίγκινο ταψί, διαφορά, βηματίζω, διαφωνώ, και σκαλιστό μπαστούνι...

Καιγόταν το αποτσίγαρο μέσα στο τσίγκινο ταψί που ξεκουραζόταν στο πάτωμα κουβαλώντας την ιστορία μιας νυχτιάς... αυτής της περασμένης που άλλαξε τη ροή της ζωής του...

Εκείνος βημάτιζε αδιάφορα και νευρικά μπροστά της... που και που έριχνε μια ματιά στα χέρια της που κρατούσαν με στοργή το μάτσο με τα πλε τριαντάφυλλα που της χάρισε την προηγούμενη μέρα... το κόκκινο στο σεντόνι έκανε τη διαφορά, χθες ήταν εκεί του χαμογελούσε τον άγγιζε, κελάρυζε γύρω του με τη διαφάνεια του νερού μέσα στο γαλανό της φόρεμα, σήμερα πνίγεται στο κόκκινο, τα χέρια βελούδινα και κρύα, τα μάτια κοιτάζουν σταθερά το σκαλιστό μπαστούνι που έγινε κομμάτια...

Μια τόση δα διαφωνία χωρίς λόγο χωρίς αιτία, πολύ το αλκοόλ ακόμη κυλά στις φλέβες του... εκεί στην ανηφοριά του δρόμου άρχισε... Το μυαλό θολό οι σκέψεις πνιγμένες στου ποτού την ανασφάλεια θέριεψαν το εγώ του... φώναξε πολύ την προσέβαλε, με το άνοιγμα της πόρτας πήγε να διαφωνήσει κι εκείνη... το σκαλιστό μπαστούνι της γιαγιάς του, με εναν άπονο ήχο στεγνό εσπασε πανω στο πρόσωπο της... δεν άφησε τα μπλε τριαντάφυλλα απ τα χέρια της... έγειρε θαρρείς για να ξαποστάσει απ την ανηφοριά, και με ενα ερωτηματικό έφυγε για πανηγύρια αγγέλων...

Συνέχισε να βηματίζει αδιάφορα και το τσιγάρο να καιει τη λιγδα στο τσίγκινο ταψί...

Τίποτα δεν γυρίζει πίσω, Τίποτα από όσα γίναν δεν αλλάζει... Κι άλλη ανηφοριά μόνο χωρίς ευκαιρίες χωρίς αρχή....

κλώτσησε το ταψί και τράβηξε για το Σούνιο......

Χριστίνα Σαββατιανού (απ τα παλιά , 19/09/2004)

Τι να πεις.... (τα μπαλόνια της ώρας 11)
Σε έναν κόσμο που λάγνα γλύφει συνειδήσεις, τις ποτίζει με υποσχέσεις για κάτι που ποτέ δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει... αηδιαστικός μοιάζει...

Σε έναν κόσμο που χάνεται μεσα σε σκουπίδια μιας υστερίας που την ονομάσαν πολιτισμό... αναδίνει θανάτου οσμή...

Τι να πεις σε έναν κόσμο που έχασε το παιχνίδι από τη κούνια του, υποταγμένος μεχρι το κόκκαλο, μαθημένος να κοιτάει χωρίς να βλέπει, να αναμασάει μονάχα εκείνα που το χαμό του φέρουν στα σπλάχνα τους? να υποτάσεται στο κενό... και να δικαιολογεί την καταστροφή με την ύπαρξή του... ντρέπομαι γι αυτά...

Σε έναν κόσμο που προτιμάει την "καλαισθησία" την ώρα της φωτιάς, σε έναν κόσμο που δεν έζησε ποτέ, γιατί δεν υπάρχει παρά μόνο στη νοσηρή σκέψη του αφεντικού του, σαν το σκυλί ντυμένο με ροζ συνολάκι... (σήκω κάτσε, φώναξε, ζήσε, πέθανε)

τι να πεις σε έναν κόσμο που αξιώνει τούβλα και πόρτες κι αψυχα τόσα, θυσιάζοντας ότι τον κρατάει στη ζωή, χωρίς φειδώ, χωρίς μια τύψη... (να σε καταστρέψω?)

Ζητάς να φυγουν οι αδιάφοροι, αλλά εσύ είσαι ακόμη εδώ... να φυγετε παρέα μου βρωμίζετε τον ουρανό... ΤΩΡΑ

τι να πεις σε έναν κόσμο γεμάτο λέξεις, κι άλλες μύριες τόσες, χωρίς ούτε ένα νόημα που να εχει μέσα του ζωή, παλμό, ρυθμό ή πάθος... το πάθος το βάφει κόκκινο του βάζει φωτιά και κόκκινα εσώρουχα, μέχρι εκεί του φτωχού η μέρα ονειρεύεται.. (ποτέ δεν ξυπνά)

απολογούμαι εγώ για εσάς, και συγνώμη ζητώ από το φιλόξενο τόπο που με γέννησε, που με κουβαλάει σαράντα χρόνια τώρα, κι ίσως με ανεχτεί ακόμη μερικά... (ελπίζω... κάποτε να χαθείς)

εσάς δεν ξέρω αν σας αντέξει... μέλλει να δούμε κι εσείς, κι εγώ...

Τι να πεις...

λυπάμαι....

Χριστίνα Σαββατιανού - 27/07/2007


Πρακτικά Ημερίδας με θέμα:

«ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ –

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ»

27 Ιουλ 2007

Αλλαγή του κλίματος - Συμβουλές και κόλπα
μεταφορά από το site του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) Πολύ ενδιαφέρον σαιτ σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαιδευση παιδιών μεσα από παιχνίδι και αποστολές... δάσκαλοι και γονείς μην παραλείψετε να το επισκεφτείτε να εγγραφείτε και ως περιβαλλοντικοί πράκτορες τα παιδιά σας να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες και να αρχίσουν να ευαισθητοποιούνται και να εκπαιδεύονται σε πιο σωστή περιβαλλοντική συμπεριφορά... http://ecoagents.el.eea.europa.eu

Η σελίδα του οργανισμού είναι : http://www.eea.europa.eu/

Κι ένα εξαιρετικό παιχνίδι για παιδιά http://www.honoloko.com/Honoloko.html

* Η οδήγηση αυτοκινήτων, η θέρμανση των σπιτιών και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ένα αποτέλεσμα της αύξησης αυτής είναι ότι οι πάγοι στον Νότιο Πόλο αλλά και παγετώνες σε όλο τον κόσμο λιώνουν και ανεβάζουν τη στάθμη του νερού στις θάλασσες. Αν οδηγούμε λιγότερο, δεν θερμαίνουμε υπερβολικά το σπίτι μας και χρησιμοποιούμε λιγότερο ρεύμα, μπορούμε να αποφύγουμε χειρότερα προβλήματα στο μέλλον.
* Όταν δεν χρησιμοποιείς πια ηλεκτρικές συσκευές, όπως η τηλεόραση, το βίντεο, ο υπολογιστής και το στερεοφωνικό σου, σβήνε τις κανονικά. Δεν αρκεί δηλαδή να τις σβήνεις με το τηλεκοντρόλ - κανένα φωτάκι δεν θα πρέπει να μένει αναμμένο στο μηχάνημα. Σβήνοντας τις συσκευές κανονικά μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση ηλεκτρικού μέχρι και 5%. Αν όλοι μας το κάναμε αυτό, ένα στα 20 εργοστάσια παραγωγής ενέργειας θα έκλεινε.
* Έτσι θα εξοικονομούσαμε φυσικούς πόρους και θα μειώναμε τη ρύπανση. Όταν ανακυκλώνεις το χαρτί, τα μπουκάλια και άλλα απορρίμματα, αυτά μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια και περιορίζεται η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.
* Και αφού δεν πετάμε τα σκουπίδια μας στο χώμα, μειώνεται και η ρύπανση του εδάφους. Όλα όσα πετάς σημαίνει ότι χάνονται φυσικοί πόροι αλλά και η ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή τους.
* Γι΄ αυτό είναι καλύτερα για το περιβάλλον να αγοράζεις πράγματα που θα διαρκέσουν για πολύ καιρό, αντί για πράγματα που χαλάνε γρήγορα και πρέπει να τα πετάξεις. Τι μπορείς να κάνεις για να περιορίσεις την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη: Πήγαινε στο σχολείο με το ποδήλατο και όχι με το αυτοκίνητο των γονιών σου.
* Μείωσε λίγο τη θέρμανση στο σπίτι το χειμώνα. Θυμήσου να προστατεύεσαι από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, να βάζεις αντηλιακό με υψηλό βαθμό προστασίας. Πρόσεχε επίσης τα τσιμπούρια όταν πηγαίνεις βόλτα στο δάσος.

Οι αλλαγές του κλίματος, η υπερθέρμανση της γης και η υγεία μαςμεταφέρω ένα ενδιαφέρον άρθρο από τον ιστοχώρο http://www.medlook.net/cyprialife/klima.asp

Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας είναι μια σοβαρή απειλή για την υγεία μας. Οι αλλαγές του κλίματος που προκαλούνται ευνοούν την εξάπλωση ορισμένων μεταδοτικών μολυσματικών ασθενειών.

Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι και άλλες ασθένειες , καρδιακές, αγγειακές, νευρολογικές, πνευμονολογικές και επαγγελματικές, έχουν αυξηθεί λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη προκαλείται από την αύξηση της απελευθέρωσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Έχει παρατηρηθεί και καταμετρηθεί ότι κατά τα τελευταία 30 χρόνια υπάρχει μια σταθερή αύξηση της απελευθέρωσης του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο προέρχεται από τη χρήση διαφόρων μορφών καυσίμων και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η αύξηση της θερμοκρασίας της γης κατά 0,3 έως 0,6 βαθμούς Κελσίου για τα τελευταία 100 χρόνια, έχει οδηγήσει στην θέρμανση της ατμόσφαιρας, το λιώσιμο των παγετώνων και την αύξηση του επιπέδου των θαλασσών.

Επιστήμονες από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης σε πρόσφατη έρευνά τους επισημαίνουν ότι οι θάνατοι και οι ασθένειες θα αυξηθούν λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της θερμοκρασίας της γης. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί αλλαγές στα υπάρχοντα οικοσυστήματα με άμεσες απειλές για την υγεία.

Προβλέπουν μάλιστα ότι θα υπάρξουν περισσότερες φυσικές καταστροφές λόγω των αλλαγών που παρατηρούνται στο κλίμα. Οι τροπικές ζώνες θα αυξηθούν λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και ανάλογα θ' αλλάξει και η βλάστηση.

Οι μολυσματικές μεταδοτικές ασθένειες θα αυξηθούν λόγω των αλλαγών που παρατηρούνται σε μικροοργανισμούς και μικρόβια που αναπτύσσονται και προσαρμόζονται στις νέες καιρικές συνθήκες.

Ο κύκλος ζωής ορισμένων μικροβίων αλλάζει με την θέρμανση του κλίματος. Ήδη υπάρχουν φόβοι για περισσότερη εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια (μαλάρια) και από τρωκτικά. Δεν αποκλείεται να επανέλθουν ασθένειες οι οποίες είχαν καταπολεμηθεί αποτελεσματικά παλαιότερα.

Η απώλεια του όζοντος στην ατμόσφαιρα έχει συσχετισθεί με αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις. Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας μπορεί να προκαλέσει την αύξηση μικροβίων και βακτηριδίων. Ο συνδυασμός των δύο αυτών φαινομένων θα οδηγήσουν σε αύξηση των λοιμώξεων.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον. Η απώλεια του όζοντος και η αύξηση της θερμοκρασίας της γης είναι δυστυχώς φαινόμενα που συνεχίζονται. Οι βιολογικές επιδράσεις των φαινομένων αυτών είναι απρόβλεπτες και τα αρνητικά τους αποτελέσματα μπορεί να έχουν καταστροφικές επιδράσεις στον άνθρωπο.

Διάφοροι διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί όπως και τα Ηνωμένα Έθνη προωθούν έρευνες που παρακολουθούν και αξιολογούν την κατάσταση στο τομέα αυτό. Το πρωτόκολλο του Kyoto έχει θέσει ορισμένους στόχους (όπως η μείωση κατά 7% της απελευθέρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά τα επόμενα 10 χρόνια) που πρέπει να επιτευχθούν μέσω της διεθνούς συνεργασίας.

Βιβλιογραφία:

European Environment Agency

Environmental Protection Agency

World Health Organization

26 Ιουλ 2007

Η Πάρνηθα κάηκε, τι θα κάνεις;krogias: Η Πάρνηθα κάηκε, τι θα κάνεις;

Ευχαριστούμε τους ανθρώπυς που δουλεύουν για να μας βοηθήσουν... ας ειναι καλά

25 Ιουλ 2007

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ - πορεία
Παρασκευή 27 Ιούλη 2007

Συγκέντρωση στο Μεσονύχι Αχαρνών 5.30μμ με την πορεία να ξεκινά στις 7.00μμ με προορισμό το τελεφερίκ...

Λεωφορεία Α10 & Β10 από πλατεία βάθης...
(κατεβαίνουμε στο τέρμα)

*Το Μεσονυχι Αχαρνών βρισκεται στην οδό Πάρνηθος, λίγο πριν τις Ταβέρνες

24 Ιουλ 2007

Θερμοπληξία και θερμική εξάντληση: Διατηρήστε την ψυχραιμία σας....http://health.in.gr/news/article.asp?lngArticleID=32177

Θερμοπληξία και θερμική εξάντληση: Διατηρήστε την ψυχραιμία σας....
Χατζηγεωργίου Γιώργος, Ιατρός


Σοβαρά προβλήματα υγείας προκαλούνται ακόμα και σε πολύ σύντομες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών· σε αυτά περιλαμβάνονται η θερμοπληξία και η θερμική εξάντληση. Μάθετε να αναγνωρίζετε τα συμπτώματα σε αυτές τις επείγουσες καταστάσεις, ώστε να είστε σε θέση να βοηθήσετε το συνάνθρωπό σας.

Τι είναι η θερμοπληξία

Από θερμοπληξία υποφέρει κάποιος όταν η θερμοκρασία του σώματός του αυξάνεται ανεξέλεγκτα και απότομα, ενώ παράλληλα σταματά να λειτουργεί ο ρυθμιστικός μηχανισμός εφίδρωσης. Η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει δραματικά και μπορεί να υπερβεί τους 41 βαθμούς Κελσίου σε δέκα με δεκαπέντε λεπτά. Εάν η θερμοπληξία δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη αναπηρία ή να αποβεί μοιραία. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν οι ηλικιωμένοι, οι παχύσαρκοι, καθώς και άτομα που έχουν γεννηθεί με διαταραχή του μηχανισμού εφίδρωσης. Αλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η αφυδάτωση, η κατανάλωση αλκοόλ, τα καρδιολογικά νοσήματα και μερικά φάρμακα.

Αναγνωρίστε τη θερμοπληξία

Τα προειδοποιητικά συμπτώματα της θερμοπληξίας ποικίλλουν, αλλά τα πιο συνηθισμένα είναι:

1. Η υπερβολική θερμοκρασία του σώματος (μεγαλύτερη από 39,5 βαθμούς από το στόμα)

2. Η διακοπή της εφίδρωσης

3. Το ερυθρό, θερμό και ξηρό δέρμα

4. Ο ταχύς, δυνατός σφυγμός

5. Η σφύζουσα κεφαλαλγία

6. Η ζάλη

7. Η ναυτία

8. Η σύγχυση

9. Η απώλεια συνείδησης

Τι πρέπει να κάνετε:

Εάν διαπιστώσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, τότε η ζωή του πάσχοντα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Ζητήστε από κάποιον να ειδοποιήσει γιατρό και εσείς προσπαθήστε να ανακουφίσετε τον ασθενή. Συγκεκριμένα:

- Οδηγήστέ τον σε σκιερό μέρος.

- Ελαττώστε τη θερμοκρασία του με όποιον τρόπο μπορείτε. Βυθίστε τον, για παράδειγμα, σε μια μπανιέρα με κρύο νερό, ρίξτε του κρύο νερό με το λάστιχο ή, εάν τα επίπεδα υγρασίας είναι χαμηλά, τυλίξτε τον με ένα δροσερό βρεγμένο σεντόνι και στη συνέχεια χρησιμοποιείστε έναν ανεμιστήρα.

- Ελέγχετε συνεχώς τη θερμοκρασία του σώματός του και συνεχίστε τις προσπάθειες ψύξης μέχρι η θερμοκρασία του σώματός του να πέσει στους 38 βαθμούς.

- Μην του δώσετε να πιει αλκοόλ.

Μερικές φορές οι μύες του πάσχοντα μπορεί να συσπώνται ανεξέλεγκτα ως αποτέλεσμα της θερμοπληξίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, προστατέψτε τον από πιθανό αυτοτραυματισμό, χωρίς ωστόσο να τοποθετήσετε κάτι στο στόμα του και να του δώσετε υγρά. Σε περίπτωση εμετού σιγουρευτείτε ότι η αεροφόρος οδός παραμένει ανοιχτή γυρίζοντας το θερμόπληκτο στο πλάι.

Θερμική εξάντληση

Η θερμική εξάντληση αποτελεί την αντίδραση του σώματος σε υπερβολική απώλεια νερού και άλατος με τον ιδρώτα. Περισσότερο επιρρεπή σε αυτή την κατάσταση είναι οι ηλικιωμένοι, οι υπερτασικοί και όσοι εργάζονται ή αθλούνται σε ζεστό περιβάλλον.

Αναγνωρίζοντας τη θερμική εξάντληση

Στα προειδοποιητικά συμπτώματα θερμικής εξάντλησης περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Έντονη εφίδρωση

2. Ωχρότητα

3. Μυϊκές κράμπες

4. Κόπωση και αδυναμία

5. Αίσθημα ζάλης

6. Κεφαλαλγία

7. Ναυτία ή εμετός

8. Υπόταση και λιποθυμία

Το δέρμα ενδέχεται να είναι ψυχρό και υγρό. Ο σφυγμός είναι γρήγορος και αδύναμος, ενώ η αναπνοή γρήγορη και βαθιά. Εάν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ίσως καταλήξει σε θερμοπληξία. Αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν:

- Τα συμπτώματα είναι σοβαρά.

- Το άτομο πάσχει από καρδιοπάθεια ή υπέρταση.

Διαφορετικά, βοηθήστε τον ασθενή να δροσιστεί και αναζητήστε ιατρική βοήθεια, εάν τα συμπτώματα χειροτερέψουν ή διαρκέσουν περισσότερο από μία ώρα.

Τι να κάνετε:

Μέτρα ελάττωσης της θερμοκρασίας που μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικά είναι τα εξής:

1. Λήψη δροσερών μη αλκοολούχων ροφημάτων

2. Ξεκούραση και ελαφρά ανύψωση των ποδιών

3. Δροσερό ντους ή μπάνιο

4. Κλιματιζόμενο περιβάλλον

5. Ελαφρύς ρουχισμός

Αλλα προβλήματα υγείας που προκαλούνται από υψηλές θερμοκρασίες

Θερμικές κράμπες (επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί)

Οι θερμικές κράμπες είναι επώδυνες, ακούσιες μυϊκές συσπάσεις που συμβαίνουν συχνά έπειτα από έντονη άσκηση σε θερμό περιβάλλον. Τέτοιοι σπασμοί είναι εντονότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας από τις συνηθισμένες νυχτερινές κράμπες των ποδιών.

Εμφανίζονται συνήθως σε άτομα που ιδρώνουν πολύ κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης. Η εφίδρωση αφαιρεί από το σώμα και τους μυς αλάτι, με συνέπεια οι μύες να αντιδράσουν με επώδυνες κράμπες. Οι θερμικές κράμπες αποτελούν μερικές φορές και πρόδρομο σύμπτωμα μιας επερχόμενης θερμικής εξάντλησης.

Αναγνωρίζοντας τις θερμικές κράμπες

Εκδηλώνονται με μυϊκούς πόνους ή σπασμούς, συνήθως στην κοιλιά, τα χέρια, τα πόδια, τις γάμπες και τη μέση, που συμβαίνουν συνήθως ύστερα από έντονη άσκηση. Εάν πάσχετε από κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα ή ακολουθείτε δίαιτα φτωχή σε αλάτι, θα πρέπει, όταν εμφανιστούν οι θερμικές κράμπες, να απευθυνθείτε σε γιατρό.

Τι να κάνετε

Εάν δεν χρειαστεί ιατρική φροντίδα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Διακόψτε όλες τις δραστηριότητες και καθίστε ήρεμοι σε ένα δροσερό μέρος.

2. Πιείτε νερό ή φυσικό χυμό.

3. Εφόσον υποχωρήσουν οι κράμπες, μην ασχοληθείτε με κάτι που θα σας κουράσει, διότι περαιτέρω άσκηση ενδέχεται να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία.

4. Κάντε ήπιες μαλάξεις στις μυϊκές ομάδες που παρουσιάζουν σπασμούς.

5. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια, αν οι θερμικές κράμπες δεν υποχωρήσουν σε μία ώρα.

Εγκαύματα

Tα εγκαύματα πρέπει να αποφεύγονται επειδή καταστρέφουν το δέρμα. Μολονότι η δυσφορία δεν είναι συνήθως έντονη και επουλώνονται περίπου σε μία εβδομάδα, τα σοβαρότερα εγκαύματα χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Αναγνωρίζοντας το έγκαυμα

Το δέρμα γίνεται ερυθρό, επώδυνο και υπερβολικά ζεστό μετά την έκθεση στον ήλιο.

Τι να κάνετε

Συμβουλευτείτε γιατρό, εάν το έγκαυμα αφορά σε παιδί ηλικίας μικρότερης του ενός έτους ή αν υπάρχουν τα ακόλουθα συμπτώματα: πυρετός, φυσαλίδες με υγρό, έντονος πόνος.

Επιπλέον, όταν αντιμετωπίζετε το έγκαυμα, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Μην εκτεθείτε ξανά στον ήλιο.

- Βάλτε στην περιοχή κρύες κομπρέσες ή ρίξτε κρύο νερό.

- Βάλτε ενυδατική λοσιόν στις προσβεβλημένες περιοχές. Μη χρησιμοποιείτε αλοιφές ή βούτυρο.

- Μην σπάτε τις φυσαλίδες.

Θερινή ιδρώα

Αποτελεί ερεθισμό του δέρματος που προκαλείται από την υπερβολική εφίδρωση κατά τη διάρκεια θερμού και υγρού καιρού. Αφορά σε όλες τις ηλικίες, αλλά είναι συχνότερη σε μικρά παιδιά.

Μοιάζει με άθροιση από ερυθρά σπυράκια ή μικρές φυσαλίδες. Συμβαίνει συχνότερα στον αυχένα, στο άνω τμήμα του θώρακα, στη βουβωνική χώρα, κάτω από τους μαστούς και στις πτυχές του αγκώνα.

Τι πρέπει να κάνετε

Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η εξασφάλιση ενός δροσερότερου και με λιγότερη υγρασία περιβάλλοντος. Διατηρήστε την προσβεβλημένη περιοχή στεγνή. Μια πούδρα μπορεί να προσφέρει ανακούφιση, ενώ οι αλοιφές και οι κρέμες διατηρούν το δέρμα ζεστό και υγρό αλλά επιδεινώνουν την κατάσταση.

Μία τελευταία συμβουλή

Οι παραπάνω συμβουλές δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση το γιατρό. Απλώς σας βοηθούν να αναγνωρίσετε και να αντιδράσετε έγκαιρα σε περίπτωση προβλήματος.

Η καλύτερη προστασία από τα νοσήματα που προκαλούνται από τη ζέστη είναι η πρόληψη.

23 Ιουλ 2007

ΚΑΙΓΟΜΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ....
Την ώρα που εσύ, άνθρωπε βολεμένε παρτάκια παράσιτο, κάνεις βουτιές να δροσιστείς κι από τη ζέστη να ξεφύγεις, και πίνεις δροσερούς καφέδες με τους φίλους σου ψάχνοντας ενα γύρο και για κανα γκομενάκι να τσιμπήσεις, εγώ πετάω με 50 βαθμούς για να σώσω τις ανάσες σου που καίγονται στα δάση...

Την ώρα που εσύ κύριε λαμόγιο αλήτη Υπουργέ και κύριε Βουλευτή, κάνεις ψηφοθηρία ή παιζεις την κολοκυθιά με τους αυναναρμοδίους σου εγώ πετώ και παλεύω με δράκους μυθικούς που ξεπηδούν από της απληστίας και της αδιαφορίας σου τα σπλάχνα σαν φλόγες αδηφάγες που κατακαίνε του τόπου μας τη φύση...

Την ώρα που εσύ κύριε υποψιασμένε κι εαυαίσθητε λιγούρη, επιστήμονα, κυνηγάς επιχορηγήσεις για να με βοηθήσεις καποτε στο μέλλον να σε σώσω, εγώ καίγομαι ψήνομαι χάνομαι στη μάχη για κείνο που εσύ μόνο απ τα βιβλία γνωρισες και με αριθμούς το ορίζεις...

Την ώρα που εσύ Εργολάβε που κοράκι μοιάζεις έτοιμο να καπηλευτεί τη σάρκα μου που αφήνω στα βουνά που καις εγώ πεθαίνω προσπαθώντας να σταματήσω το ανίερο έργο σου...

Την ώρα που εσύ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ Βλέπεις ειδήσεις κρίνεις κατακρίνεις κι όλο ζητάς, κι επειτα βάζεις την πιστωτική στο ΑΤΜ και πας διακοπές εγώ αφήνω τη ζωή μου για να σώσω το δάσος σου, εκείνο που δεν θεώρησες ποτέ σπίτι σου ή ζωή σου, αλλά χάρη σε εκείνο τα παιδιά σου ανασαίνουν ακόμη...

Την ώρα που εσύ ζεις σε άλλο κόσμο κλεισμένος σε κουτιά και σε απαιτήσεις, ΕΓΩ ΚΑΙΓΟΜΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ....

Δεν θέλω να μου αποτίσεις τιμή, τιμή θα ειναι για μένα να καείς κι εσύ μαζί μου, για να σώσεις ότι δεν πρόλαβα πριν με προφτάσει ο θάνατος....

Δεν Θελω να συλληπηθείς τους δικούς μου, θα σε φτύσουν, γιατί κι εσύ επρεπε να εισαι εκεί να κάνεις το καθήκον σου προστατεύοντας το δάσος σου και εσύ να εισαι στο πελυρό μου, την ώρα της ανάγκης....

Δεν θέλω να σε ξέρω ούτε λουλούδι να μου αφήσεις, γιατί ΕΝΩ ΚΑΙΓΟΜΟΥΝ ΓΙΑ ΣΕΝΑ εσύ με τον τρόπο ζωής σου βάζεις κι άλλη μια φωτιά που θα κλέψει τη ζωή κι αλλων σαν εμένα, των συναδέλφων μου, εκείνων που οταν σε πλησιάζει η φωτιά θαυμάζεις κι όταν σβήσει ξεχνάς.... δεν με σκότωσε ο αέρας ούτε καν ενα λάθος, εσύ με σκότωσες....

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΓΩ ΚΑΙΓΟΜΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΤΙΜΙΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΙΩΠΗΣΕΙΣ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΣ ΑΠΟ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΝΑ ΚΛΑΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟ ΜΟΥ

Για όσους καήκαν για να σώσουν την ανάσα μου.... σήμερα χθες προχθές αύριο....

Χριστίνα Σαββατιανού - 23/07/2007

===================

σχετικά δημοσιεύματα:

Πυροσβεστικό Canadair συνετρίβη στα Στύρα Ευβοίας, νεκροί οι δύο πιλότοι

O φίλος μου ο Μάνος Θύμωσε κι όταν θυμώνει.... γράφει,,,,Η φωτογραφία ειναι από ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ

Κατέπεσε καναντέρ στα Στύρα Ευβοίας


=============================

ο φίλος μου ο Μανος δεν άντεξε, θύμωσε, και γραφει:

Σώστε τα κτήρια ….σκοτώστε τους ανθρώπους ….!

Σαν κάτι δεν σας θυμίζει ……..!(είναι η βόμβα νετρονίου,,, σας την θυμίζω……!)

Σώστε τα κτήρια …η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμιά αξία…..ενώ τα κτήρια είναι κεφάλαιο…..έτσι λένε όλοι οι αργυρώνητοι δημοσιογράφοι στα κανάλια και στις
Εφημερίδες ….!

Θέλουν να πολεμήσουμε για να τα σώσουμε (τα κτήρια) να μην φτάσει η φωτιά στην πόλη …..(πιστεύω ότι οι πόλεις θέλουν κάψιμο)...

Εμμ ! βέβαια τα δένδρα δεν πληρώνουν για να βλέπουν ,τ/β δεν πάνε στα περίπτερα για ν' αγοράσουν κωλοφυλαδες των συγκροτημάτων …………!(ψηφίζουν μόνο)

Φυσικό είναι …..θα χάσουν την κονόμα ,την αρπαχτή ,την πλάγια ,την κάτω από το τραπέζι….το ξεπούλημα των συνειδήσεων… και πολλά αλλά ωραία . όπως το κωλαράκι τής δεκαπεντάχρονης …που προβάλουν οι διαφημιστές στα κανάλια και στα πόρνο-περιοδικά …αυτά έχουν αξία …και φυσικά……..

όχι η φύση ,οχι η θάλασσα ,οχι το νερό ,οχι ο αέρας ……….!!!!!!!!

Αλλά τα "life style " η όπως αλλιώς τα λένε όλα τα κοινωνικά απόβλητα που βρωμίζουν τη Μυκονο (καποτε πριν την ανακαλύψουν ήταν πενέμορφο νησί)

Και άλλων νήσων του Αιγαίου….αντε να μην ονομάσω και διάφορα αλλα Τσεσιτια των άλλων χώρων ….βλ. πολιτικούς και μη …..άντε ρε ρεμάλια φτιάξτε τον τόπο

Φτάνει πια ρεεεεεεεεεε ΦΤΑΝΕΙ …………….!

ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΆ ΣΑΣ …..ΓΙΑ ΝΟΜΟΎΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΉΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΎΡΙΑ
ΚΑΙ…ΕΝΤΟΛΈΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΣΚΟΥΠΊΔΙΑ ΠΟΥ ΟΝΟΜΆΖΟΝΤΑΙ….
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΌΓΟΙ …ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΊΕΣ ΑΝΑΠΤΎΞΕΙ Σ .ΞΕΡΕΤ' ΕΣΕΊΣ ………….!
ΤΗΝ ΦΤΙΆΧΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΊΡΟΥΣ ΣΑΣ ,ΕΔΏ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΆ …………………………….
ΑΡΚΕΤΑ ΧΕΙΡΑΓΏΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΤΌΠΟ ΤΑ ΕΜΠΟΡΊΑ ….ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΥΦΙΆΝΟΙ ΜΕΣΆΖΟΝΤΕΣ ….ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΛΕΩ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ….ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΈΩ …ΌΧΙ ΒΕΒΑΊΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΞΈΡΟΥΝ ΚΑΙ ….ΆΛΛΟΙ …. ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΩ ΆΛΛΗ ΓΛΩΣΣΆ ΑΛΛΆ ΑΥΤΗΝΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΊΖΕΤΑΙ ….ΚΑΙ ΜΙΛΆΤΕ ΣΤΑ ΣΑΛΌΝΙΑ ΣΑΣ ……ΚΑΙ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΤΡΑΠΈΖΙ …ΉΜΟΥΝ Κ' ΕΓΏ ΠΑΡΏΝ ΚΑΠΟΤΕ ………!!!!!

ΚΑΙ ΜΗ ΡΩΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ …ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΠΗΡΕ Ο ΓΕΡΟ ΔΙΑΟΛΟΣ …..ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΝΝΟΩ……………………….!

Συνέχισε εσύ εγώ τσατίστηκα …!.

Θα γίνω άνθρωπος βόμβα …..

Και δεν θέλω να ψήνομαι σ' αυτήν την κατεύθυνση

Μάνος....

το παραπάνω κείμενο δημοσιεύεται με την άδεια του φυσικά....

taparaponasas stoMIXER: ΤΟ ΠΡώΤΟ ΚΑΠέΛΟ ΚΑΙ ΦΑΡΔύ ΦΑΡΔύ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ BLOGGERS ΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ??? ΕΜΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΦΩΝΑΞΑΝ ΚΑΛΕ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΛΥΣΟΔΕΣΩ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΕΞΕΘΕΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΡΩΤΗΣΟΥΝ????

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑΝ BLOGGER ΝΑ ΑΔΑΣΩΝΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ....

taparaponasas stoMIXER: ΤΟ ΠΡώΤΟ ΚΑΠέΛΟ ΚΑΙ ΦΑΡΔύ ΦΑΡΔύΣχολίασαν το θέμα:

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, κρίμα...


ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΚΑΠΕΛΩΜΑ


Αυτό δεν είναι καπέλο, αυτό δεν είναι φέσι, αυτό είναι σομπρέρο!

Έκκληση του Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Η.Π.Α. για δενδροφυτεύσεις στη γενέτειρα μέσω του Ιδρύματος “Φύτεψε τις Ρίζες Σου στην Ελλάδα”
Έκκληση του Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Η.Π.Α. για δενδροφυτεύσεις στη γενέτειρα

μέσω του Ιδρύματος “Φύτεψε τις Ρίζες Σου στην Ελλάδα” Plant Your Roots in Greece
Το Σ.Α.Ε. Περιφέρειας Η.Π.Α. ξεκινά ευρεία εκστρατεία για την αναδάσωση περιοχών στην Ελλάδα που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Οι δενδροφυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας. Στην προσπάθεια αυτή, απευθύνει έκκληση προς ολόκληρη την ομογένεια να στηρίξει οικονομικά το εγχείρημα.

Ηδη έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: ▪Δενδροφυτεύσεις στην Πάρνηθα και τον Υμηττό που υπέστησαν και τη μεγαλύτερη καταστροφή από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Η προσπάθεια αυτή γίνεται σε συνεργασία με τους Συλλόγους των Αθηναίων της Νέας Υόρκης, του Σικάγου και της Βοστώνης.

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Νομού Μαγνησίας "Αργοναύτες" θα γίνουν δενδροφυτεύσεις στους Δήμους Αφετών και Μηλεών του Νομού Μαγνησίας (Πήλιο) που υπέστησαν μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Δενδροφυτεύσεις σε περιοχές της Κρήτης, της Χαλκιδικής και άλλες που παρουσιάζουν σχετική ανάγκη σε συνεργασία με ομογενειακούς οργανισμούς.

“Οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα δυστυχώς συνεχίζονται σε καθημερινή βάση”, επισημαίνει ο Συντονιστής της Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. και πρόεδρος του Ιδρύματος ‘Φύτεψε τις Ρίζες Σου στην Ελλάδα’ κ. Θ. Σπυρόπουλος. “Το να συμβάλλουμε στην αναδάσωση της γενέτειρας είναι ιερό χρέος.”

Πρωτοβουλίες αναμένεται να ληφθούν και για άλλες περιοχές της Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές ή παρουσιάζουν σχετικές ανάγκες.

“Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση για συνεργασία και με άλλους εθνικοτοπικούς συλλόγους ή δευτεροβάθμιες οργανώσεις, ιδιώτες και εταιρίες για να πραγματοποιήσουμε δενδροφυτεύσεις στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.”

Το μη-κερδοσκοπικό Ιδρυμα «Φύτεψε τις Ρίζες σου στην Ελλάδα» συστήθηκε το 1991 στην Ουάσινγκτον. Παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στην ομογένεια κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του Ελληνο-Αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου το 1994 στο Σικάγο. Το Ιδρυμα ετέθη υπό την αιγίδα του Ε.Σ.Ε. κατά τη διάρκεια των μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Δραστηριοποιήθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια, προωθώντας το πρόγραμμα του στην ευρύτερη Ελληνοαμερικανική κοινότητα αλλά και στην Ελλάδα, όπου το 2004 δημιούργησε Ελληνικό παράρτημα.

Σκοπός του ιδρύματος είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό προς τρεις κατευθύνσεις:

1. Να αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση και να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος της Ελλάδας με δενδροφυτεύσεις. Να φυτεύουμε έστω και ένα δένδρο σε κάθε μας ταξίδι στη γενέτειρα.

2. Να ενισχύσουμε τους δεσμούς τους με τη γενέτειρα και μέσω αυτών και οι νεώτερες γενεές Ελλήνων του Εξωτερικού.

3. Να γίνουμε εθελοντές. Οι δενδροφυτεύσεις γίνονται πάντοτε σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές Aυτοδιοίκησης, τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και με ομάδες εθελοντών (μαθητές, φοιτητές, αθλητές, προσκόπους, κυνηγούς, πυροσβέστες).

”Φυτεύοντας ένα δένδρο στην Ελλάδα ή χρηματοδώντας μία δενδροφύτευση είναι σαν να ανάβεις ένα κερί στη γενέτειρα και να τιμάς τους προγόνους σου”, επισημαίνει ο κ. Σπυρόπουλος. “Η φιλοσοφία μας είναι να συνδυάσουμε τις αρχαιοελληνικές αξίες του σεβασμού στη φύσημε την Ολυμπιακή ιδέα του εθελοντισμού. Προωθούμε το πνεύμα της συμφιλίωσης του ανθρώπου όχι μόνον με το κοινωνικό αλλά και το φυσικό περιβάλλον.”

Το ίδρυμα έχει πραγματοποιήσει δενδροφυτεύσεις σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το ‘Ιδρυμα υιοθέτησε την καμμένη περιοχή απέναντι από το Ναό του Ποσειδώνος στο Σούνιο όπου και πραγματοποίησε 5 δενδροφυτεύσεις (από το 2000 μέχρι το2005). Με την άδεια του Δήμου Λαυρεωτικής τοποθετήθηκε σε νησίδα έναντι του Ναού του Ποσειδώνος γλυπτό το οποίο φιλοτέχνησε η διεθνώς καταξιωμένη γλύπτρια κ. Αγγέλικα Κοροβέση με τα ονόματα των δωρητών Ελληνο-Αμερικανών και Φιλλελήνων. Δενδροφυτεύσεις έχουν επίσης πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες περιοχές: Βουλιαγμένη (1999), Πυθαγόρειο Σάμου (2002), Αρχαία Ολυμπία (2002), δύο φορές στους Δελφούς (2003 and 2004), Καλάβρυτα (2002), Άνω Βιάνο στην Κρήτη (2005), Μανιάκι Μεσσηνίας (2005), Πάτρα (2005), Αχινό Σερρών (2006), Στρυμονικό Σερρών (2006), Άρτα (2006) και Σαμοθράκη (2006). Εφέτος πραγματοποιεί δενδροφυτεύσεις στον Αρχαιολογικό χώρο του Δίου Πιερίας (Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2007)

Το Ίδρυμα έχει καταθέσει πρόταση στην Υπουργό Παιδείας κ. Μ. Γιαννάκου για συνεργασία με το “Φύτεψε στις Ρίζες Σου στην Ελλάδα” και την ενεργή συμμετοχή σ’ αυτό της μαθητιώσας νεολαίας

“Οι δενδροφυτεύσεις μπορούν να γίνουν στη μνήμη ή προς τιμή αγαπημένου προσώπου”, δηλώνει ο κ. Σπυρόπουλος. “Πολλές Αμερικανικές εταιρείες αναλαμβάνουν τη δημιουργία αλσυλλίων ως μία κοινωνική προσφορά. Είναι ένα δώρο, μία ανταπόδοση στον πλανήτη που μας φιλοξενεί. Απευθύνουμε έκκληση στα Μ.Μ.Ε. να προβάλουν την πρωτοβουλία αυτή και να παρακινούν συχνά το κοινό τους να συμβάλουν με δενδροφυτεύσεις στην Ελλάδα.»

Οσοι ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τα προγράμματα του Ιδρύματος

“Φύτεψε τις Ρίζες Σου στην Ελλάδα” μπορούν να στείλουν τις εισφορές τους στη δ/νσηWorld Council of Hellenes (S.A.E.) U.S.A. Region
“Plant Your Roots in Greece Foundation, Inc.”

801 W. Adams St., Suite 235
Chicago, Illinois 60607

22 Ιουλ 2007

Το πήρα απόφαση....

Ελλάδα με μια ματιά


Το πήρα απόφαση, τις Κυριακές που καίγονται, να ανεβάζω τον "Καιρό"

όχι γιατί δεν εχω να πω τίποτα, αλλά γιατί πάντα με προλαβαίνει... και τα λέει καλύτερα από μενα πάντα....

=================
Η βλακεία είναι ανίκητη

«Ο Καιρός»

Γ. Παπαδόπουλος Τετράδης tetradis@enet.gr.Υπάρχει μια νοοτροπία -ακριβώς από τον τρόπο που σκέφτεται ο νους- στην ανθρώπινη ζωή, που μοιάζει να περνάει απαρατήρητη, κι αυτό είναι το καταστροφικό, ακριβώς επειδή είναι αποδεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων ως φυσική και αυτονόητη.

Η νοοτροπία αυτή, που δεν στηρίζεται πουθενά αλλού παρά στην αλαζονεία και τον αυτοθαυμασμό, που δεν έχει καν επιστημονική βάση και τεκμηρίωση, παρά μόνο αν αποδεχτεί κανείς τον ρατσισμό σαν αποδεκτή άποψη για τα πράγματα, σέρνεται και αναπαράγεται όχι επειδή διδάσκεται σε σχολεία ή πανεπιστήμια της ανθρωπότητας, αλλά επειδή διδάσκεται από γενιά σε γενιά, από κοινωνικό σύνολο σε κοινωνικό σύνολο, από άτομο σε άτομο με τις πράξεις. Τις καθημερινές πράξεις.

Πριν από λίγα 24ωρα, και για πολλοστή φορά στη ζωή μου, άκουσα τη ρεπόρτερ της κρατικής τηλεόρασης να περιγράφει μία από τις πυρκαγιές, κορυφώνοντας την αφήγηση με την ανατριχιαστική επισήμανση:

«Η φωτιά, ευτυχώς, δεν έφτασε στα σπίτια του οικισμού, γιατί μόλις πλησίασε απειλητικά, άλλαξε ο άνεμος και την έστρεψε προς το παρακείμενο δάσος, το οποίο κάηκε».

Να με συμπαθούν οι ανθρωποκεντρικοί άνθρωποι, αλλά εγώ αυτή τη νοοτροπία, που ακούγεται κατά κόρον και αναπαράγεται χωρίς καμιά αντίδραση, πλήρως αποδεκτή, ότι «κάηκαν 80.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών, αλλά ευτυχώς δεν απειλήθηκαν σπίτια», όχι απλώς δεν την καταλαβαίνω, όχι απλώς τη θεωρώ ρατσιστική και άγρια, αλλά τη θεωρώ και την αιτία των δεινών του πλανήτη. Συμπεριλαμβανομένης και της ανθρωπότητας στον πλανήτη.

Οχι γιατί τα σπίτια δεν έχουν χτιστεί -τα πιο πολλά- με τους κόπους των ανθρώπων, και δεν στεγάζουν το βιος τους, την ύπαρξή τους κατά κάποιον τρόπο. Ασε που πολλά είναι σε καταπατημένα. Αλλά γιατί και τα δέντρα στεγάζουν το βιος των χυμών τους, την ψυχή τους, δηλαδή, χωρίς καμία επιστήμη ή λογική να μας έχει αποδείξει γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι πιο πολύτιμη για τη φύση από τη ζωή ενός οποιουδήποτε άλλου οργανισμού. Των δέντρων εν προκειμένω και των ζώων του δάσους.

Καμία επιστήμη ή λογική, εκτός από τη συναισθηματική ταύτιση των ανθρώπων με τους ανθρώπους -που δεν δίνει κανένα προβάδισμα σπουδαιότητας και ανωτερότητας- και εκτός από την απολύτως φασιστική και ρατσιστική αντίληψη της ανωτερότητας και σπουδαιότητας του είδους, μόνο και μόνο γιατί έχει τη δύναμη να καταστρέφει -να επιβάλλεται σε πιο ευγενική διάλεκτο- και να λειτουργεί με συνειρμούς -να σκέφτεται σε πιο αυτάρεσκη διάλεκτο- δεν μπορεί να στηρίξει την άποψη, ότι μια ανθρώπινη ζωή έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα για τη φύση από οποιαδήποτε άλλη μορφή ζωής.

Δεν θέλω να μπω στη συλλογιστική μάλιστα ενός πλήθους επιστημόνων, που, αντιθέτως, από τις πράξεις του ανθρώπινου είδους εδώ και χιλιετίες, συμπεραίνουν, ότι το είδος είναι επιβλαβές και επιζήμιο για κάθε άλλη μορφή ζωής στον πλανήτη συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του. Πράγμα μάλλον αυταπόδεικτο.

Κάθε φορά, λοιπόν, που ακούω ή βλέπω γραμμένο αυτό το «κάηκαν 20.000 στρέμματα δάσους, αλλά ευτυχώς δεν απειλήθηκαν σπίτια», αντί να χαίρομαι εξοργίζομαι. Οχι επειδή δεν απειλήθηκαν σπίτια, όπως μερικοί στενόμυαλοι θα συμπεράνουν. Για έναν άνθρωπο και για μία ελιά το ίδιο θα στενοχωρηθώ ας μου επιτρέψουν. Δεν αδικώ εγώ τον Ανθρωπο, αυτοί τον αδικούν, μαζί και την ελιά.

Εξοργίζομαι, γιατί η φράση αυτή και η νοοτροπία που κρύβει από πίσω της, μαρτυράει όχι απλώς τον φιλοτομαρισμό ενός είδους, όχι απλώς τη βλακεία του, αλλά και το δολοφονικό των ενστίκτων του. Η Σκέψη, που θέλει να επικαλείται για να επιβεβαιώνει την ανωτερότητά του στο οικοσύστημα, είναι φυσικά εντελώς απούσα.

Η νοοτροπία αυτή, που αναπαράγεται από γενιά σε γενιά, αδιαφορεί εντελώς για τη ζωή όλων των άλλων ζωών στον πλανήτη, παρεκτός αν χρησιμεύει και στο ποσοστό που χρησιμεύει στο κυρίαρχο -από άποψη επιβολής- είδος. Κι αυτό, δεν είναι μόνο, που λέγεται ρατσισμός, είναι το εύθραυστο καλάμι του ψωνισμένου.

Η νοοτροπία αυτή, καταστρέφοντας με αδηφαγία κάθε άλλη μορφή ζωής γύρω της, καταδικάζει το ίδιο το ανθρώπινο είδος να ζήσει στο μέλλον σε μια γυάλα με τεχνητό φωτισμό, τεχνητή ατμόσφαιρα, τεχνητή τροφή, κλωνοποιημένη χλωρίδα, σε ένα αέναο κυνηγητό με ιούς και έντομα. Θα ζήσει. Τη ζωή, που θ' αξίζει στη βλακεία του.

Η νοοτροπία αυτή, πάνω απ' όλα, χωρίζει τα είδη, και τον εαυτό του, μόνο σε εχθρούς και φίλους, αδυνατώντας να κατανοήσει το δικαίωμα του κάθε οργανισμού να υπάρχει, να κατέχει ένα χώρο και να τον υπερασπίζεται. Κανένα άλλο είδος χλωρίδας ή πανίδας δεν έχει αναπτύξει το συναίσθημα, που παράγει η ανθρώπινη σκέψη: Το μίσος. Κανένα άλλο είδος δεν ασκεί με την αγριότητα του ανθρώπου το φόνο μόνο και μόνο για την ηδονή της επιβολής. Η ζούγκλα έχει κανόνες μεγαθυμίας, που εφαρμόζονται, όταν το κυνήγι δεν γίνεται για εξασφάλιση τροφής.

Ο άνθρωπος, πριν ακόμη επιβληθεί το λευκό καρκίνωμα στο είδος, τον ήξερε το σεβασμό. Πριν ακόμα ονομαστεί άγριος από τους άγριους που επιβλήθηκαν, πριν αυτοχριστεί εκλεκτός, εφευρίσκοντας και ανώτερη δύναμη για να αιτιολογήσει το δίκαιο των εγκλημάτων του, ήξερε την Ισορροπία. Ζούσε σ' αυτήν. Τη διακονούσε. Συμμετείχε. Εκλαιγε και για την καλύβα του και για το δάσος που τον τάιζε, εξίσου.

Σήμερα, θριαμβολογούντες μαρκουτσοφόροι περιφέρουν στα κανάλια και στα ραδιόφωνα τη ντροπή της ανθρώπινης ύπαρξης: «Κάηκαν 20.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργιών. Ευτυχώς, δεν απειλήθηκε ο οικισμός».

Ισα, ίσα. Ο οικισμός απειλήθηκε. Χωρίς δάσος, χωρίς καλλιέργεια ο οικισμός απειλείται. Και απειλούμενος θα μετακομίσει κι αυτός στις πόλεις. Και θα παράγει από κει τις νέες ανάγκες του: Πιο πολλά χημικά στις καλλιέργειες για τον αστικό άνθρωπο, που πρέπει να φάει τα έτοιμα. Πιο πολλά καυσαέρια. Πιο πολλά απορρυπαντικά. Πιο πολλά τοξικά αέρια. Πιο πολλά κλιματιστικά. Πιο πολλά βενζόλια για τις πολυτέλειες. Πιο πολλά πλαστικά. Πιο πολλά λύματα και σκουπίδια. Πιο πολλή ζέστη. Πιο πολλές πλημμύρες. Πιο πολλοί καρκίνοι. Πιο πολλά εγκλήματα. Πιο πολλή ταξική βία και αδικία. Πιο μεγάλη ατομική απομόνωση. Πιο πολλή καταστολή. Πιο πολύ, πολύ πιο πολλή καθημερινή βία.

Και το σημαντικό: Τόσο πιο μακριά από τη φύση, που τον ζούσε και τον ζει μέχρι σήμερα, που θα καεί και το τελευταίο δέντρο, θα βρομίσει και η τελευταία ακτή, κι αυτός, ξένος, απομονωμένος και λοβοτομημένος από το pc και την t.v. και το Cayen και το cd και τα timberland, εν δυνάμει δολοφόνος, ηθικός και φυσικός αυτουργός της καταστροφής του περιβάλλοντός του και των ζώων, που δεν του ανήκουν, θα αρκείται σ' ένα υποκριτικό «τς, τς, τς», σ' ένα «τι κρίμα», και θα ξανασκύβει πάνω από τις νέες προσφορές για δάνειο, χαρούμενος, που γίνεται όλο και πιο δούλος, όλο και πιο πολύ ένα ανώνυμο νούμερο μιας πιστωτικής κάρτας.

Ο Homo Sapiens Sapiens! Θαυμάστε τον, τρομάρα του στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας να τρώει εκτός απ' τα υπόλοιπα και τις σάρκες του...

Ευτυχώς, δεν απειλείται ο οικισμός;


ΥΓ Ακου να δεις τώρα σε τι νέα τρέλα έχουμε μπλέξει. Μέχρι πριν από λίγο κυκλοφορούσαμε έξω και μόνο στους 40 και πάνω βαθμούς πραγματικά σκάγαμε από τη ζέστη. Τώρα, όλο και πιο πολλοί δεν αντέχουν από τους 36 και πάνω. Φυσικό. Αμα ζεις νύχτα μέρα με το air condition στους 25 βαθμούς θα βγαίνεις στους 30 και θα ζεσταίνεσαι. Δε θέλει και πολύ μυαλό, αλλά να δεις που στο τέλος θα νικήσουν τα μηχανήματα και όχι η κοινή λογική της επιβίωσης. Γιατί η κοινή λογική θέλει κοινό νου. Εμείς είμαστε ανώτεροι του κοινού.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ - 22/07/2007

Ετικέτες

τα δικά μου (325) περιβάλλον (91) writting (67) Greece (57) poetry (50) χρήσιμα (39) χαμόγελα (38) video (37) κοινωνία (35) φωτογραφία (32) health (30) environment (24) phtography (24) εθελοντισμός (24) υγεία (23) music (20) people (20) blogging (14) stories (14) children (13) παιδά (13) computers (12) information (11) μπλογκοπαίχνιδα (11) doctor (10) πολιτισμός (10) συνταγές (10) χιούμορ (10) medicine (9) ελλάδα (9) μουσική (9) activism (8) world (8) οι συνταγές της κρίσης (8) goverment (7) rights (7) safety (6) services (6) Πάρνηθα (6) γκρίνιες (6) εκθέσεις (6) ποίηση (6) Επιστήμη (5) amalia (4) earth (4) technology (4) Αναδάσωση (4) αηδιούλες (4) αρθρογραφία απο ιντερνετ (4) γιατρός (4) πολιτική (4) πρωτβουλίες (4) σοφά λόγια (4) emergency (3) theatre (3) Εναλλακτική οικονομία (3) εκδηλώσεις (3) εκθεσεις (3) με ενδιαφέρουν (3) φύση (3) χορός (3) ψυχαγωγία (3) economy (2) games puzles (2) είπαν (2) εκδόσεις (2) ελεύθερος χρόνος (2) κόσμος (2) νομικά θέματα (2) συναντήσεις (2) τεχνολογία (2) DVD (1) Greek movie (1) amber alert (1) dance (1) documentary (1) down syndrom (1) facebook (1) first aid (1) funny (1) internet security (1) nature (1) privacy (1) protest (1) radio (1) ΕΜ (1) ΧΡ (1) απορίες (1) απόκριες (1) αστικά τοπία (1) βιβλιο - e-book (1) διάστημα (1) διαβάζω (1) εναλλκτική ζωή (1) ενεργοί μικροοργανισμοί (1) εφημερίδες (1) ζωγραφική (1) θέατρο (1) καλομηνιάσματα (1) κινηματογράφος (1) παράξενα (1) παραδοξόνιο (1) παραμύθια (1) παραξενα chemtrails (1) παρατηρώ (1) πειραματα (1) περιοδικά (1) τεχνες (1) της γειτονιάς.... (1) φακελλάκι (1) ψάχνω (1)