Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Η Αλεξάνδρα το παληκάρι

Απρίλης του 48 ή εκεί γύρω κάπου, ήταν και η Αλεξάνδρα μικρό κοριτσι τότε έπαιρνε στο κατόπι τα μπουλούκια των τσιγγάνων που πέρναγαν ...

18 Σεπ 2008

Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα: κενό γράμμα ο Ν.3448/2006;

είπαμε όταν ψαχουλεύω βρίσκω καλά πραγματα όπως το ακόλουθο:

το βρήκα στο http://elawyer.blogspot.com/

Η καμπάνια Δημόσια Δεδομένα, Δικά μας Δεδομένα, η οποία γνωρίζει κάθε μέρα και νέους υποστηρικτές, έχει θέσει ως βασικό στόχο την ουσιαστική εφαρμογή της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δικαίο με τον Ν.3448/2006 (ο οποίος έχει μεταξύ άλλων και τη διάταξη για την ... καύση των νεκρών).

Πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας είχε προηγηθεί μια εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών και ακολούθησε άλλη μία μετά την ψήφιση του Ν.3448/2006.

Παρ' όλ' αυτά, δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί στην πράξη όλες οι διατάξεις του νόμου.

Για μια εκτενή ανάλυση του Ν.3448/2006, σε σχέση με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο και την πλήρη παρουσίαση του θέματος σε συνδυασμό με τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, περιβαλλοντικής πληροφόρησης και ελεύθερου ανταγωνισμού που δημιουργούνται, παραπέμπω στο βιβλίο μου "Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα", το μόνο μέχρι στιγμής έργο στην ελληνική βιβλιογραφία που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα.

Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου, ας δούμε σημείο προς σημείο τα κενά εφαρμογής, τα οποία οφείλονται εν πολλοίς στην έλλειψη έκδοσης σχετικών υπουργικών αποφάσεων και άλλων κανονιστικών πράξεων.

"Άρθρο 2 - Υποχρέωση μέριμνας για τη περαιτέρω χρήση. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε τα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή τους, να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή μη σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους αυτού του νόμου. Όπου είναι δυνατόν, τα έγγραφα διατίθενται και με ηλεκτρονικά μέσα."

Η "μέριμνα" που αναφέρει ο νόμος, σημαίνει ότι τα έγγραφα των δημοσίων φορέων θα πρέπει να συντάσσονται σε μορφή που να υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα. Η μονοκρατορία συγκεκριμένων "κλειστών" προτύπων στο ελληνικό Δημόσιο σημαίνει ότι δεν εκπληρώνεται αυτή η υποχρέωση μέριμνας για περαιτέρω χρήση. Η υποχρέωση, όπου είναι δυνατόν, για ηλεκτρονική διάθεση, σημαίνει στοιχειώδεις υποδομές. Όσο αισιόδοξος κι αν ειναι κανείς για τη δημιουργία ολοένα καλύτερων κρατικών ιστοσελίδων, μία βόλτα σε οποιοδήποτε υποθηκοφυλακείο της χώρας μπορεί να τον πείσει ότι η διάταξη του άρθρου 2 μένει ανενεργής σε σημαντικό βαθμό.

"Άρθρο 5 παρ. 1: Αιτήματα ως προς την χορήγηση εγγράφων για περαιτέρω χρήση υποβάλλονται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή της το έγγραφο. Οι φορείς του δημοσιου τομέα των άρθρων 3 και 4 αυτού του νόμου επεξεργάζονται, με ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα σχετικά αιτήματα και διαθέτουν το έγγραφο προς περαιτέρω χρήση στον αιτούντα, σύμφωνα με οσα οριζονται στις υπόλοιπες παραγράφους."

Μια διάταξη για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των σχετικών δικαιωμάτων του πολίτη, η οποία είναι εντελώς ανενεργής. Προϋποθέτει την δημιουργία ιστοσελίδων οι οποίες να υποστηρίζουν εφαρμογές ηλεκτρονικής επικοινωνίας πολίτη - υπηρεσίας. Απ' όσο γνωρίζω ελάχιστες τέτοιες υπηρεσίες υπάρχουν (λ.χ. η www.dpa.gr) αλλά δεν γνωρίζω καμία που να υποστηρίζει αιτήματα για περαιτέρω χρήση εγγράφων.

"Άρθρο 7 - Άδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών"

Σε αυτό το άρθρο εκτίθεται η δυνατότητα της διοίκησης είτε να διαθέτει άνευ όρων την περαιτέρω χρήση, είτε να εκδίδουν άδειες, οι οποίες όμως μπορούν να έχουν και συγκεκριμένους περιορισμούς. Οι άδειες και οι όροι αυτοί πρέπει να εκδίδονται από τους αρμόδιους υπουργους και να μπορούν να διατεθούν σε ψηφιακή μορφή και με δνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους. Δεν το έχουμε δει ακόμη. Το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 9 που επιβάλλει την ηλεκτρονική δημοσίευση των όρων και των πάγιων τελών για περαιτέρω χρήση εγγράφων. "Φωτεινή" εξαίρεση: το Εθνικό Τυπογραφείο, με την γνωστή σε όλους ιστοσελίδα, η πλήρης πρόσβαση στην οποία επιτρέπεται -και στους Νόμους!- επιτρέπεται μόνο σε συνδρομητές.

"Άρθρο 10 - Μέτρα διευκόλυνσης της αναζήτησης εγγράφων"

Με αυτό το άρθρο υποχρεούνται να διαθέτουν ηλεκτρονικά καταλόγους των εγγράφων προς περαιτέρω χρήση και να δημιουργούν ιστοσελίδες για τον εντοπισμό των αποκεντρωμένων καταλόγων! Δηλαδή υπάρχει νομοθετική διάταξη που επιβάλλει σε κάθε φορέα του δημοσίου να δημιουργεί μηχανές αναζήτησης εγγράφων! Το απαύγασμα του ευχολογίου, φυσικά. Κι όμως, αυτή η διάταξη είναι νόμος που ισχύει εδώ και δύο χρόνια και στην Ελλάδα!

"Άρθρο 12 - Απαγόρευση αποκλειστικών ρυθμίσεων"

Κι όμως, το Εθνικό Τυπογραφείο δεν νομιμοποιείται να έχει αποκλειστικότητα για την διάθεση των ΦΕΚ στο κοινο! Με βάση το άρθρο 12, θα μπορούσε ένας ιδιώτης να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική σελίδα, όπου να διαθέτει δωρεάν το σύνολο του περιεχομένου του Εθνικού Τυπογραφείου, εφόσον βέβαια είναι και ο ίδιος συνδρομητής. Οι διατάξεις που τυχόν απαγορεύουν μια τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιωτών που ενδιαφέρονται να επαναχρησιμοποιήσουν δημόσια δεδομένα και να τα διαθέτουν δωρεάν στον πολίτη είναι αντίθετες στο κοινοτικό δίκαιο, αλλά και στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, γεγονός που ιδρύει αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την τήρηση του άρθρου 12.

"Άρθρο 13 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις"

Με αυτό το άρθρο, ο υπουργός Εσωτερικών και ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπουργός εξουσιοδοτούνται να εκδώσουν αποφάσεις για την τεχνικά θέματα της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών. Ακόμη τις αναμένουμε.

"Άρθρο 14 - Κώδικας πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα"

Σύμφωνα με το άρθρο, εντός ενός έτους από την δημοσίευση του Ν.3448/2006 θα εκδιδόταν προεδρικό διάταγμα με τίτλο "Κώδικας πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα", όπου θα συγκεντρώνονταν όλες οι ισχύουσες διατάξεις και θα γίνονταν και οι σχετικές τροποποιήσεις για να δημιουργηθεί ένας Freedom of Information Act ή ένα -ακόμη- προστάδιο του. Δυστυχώς, έχει περάσει και δεύτερο έτος από τη δημοσίευση του Ν.3448/2006, αλλά ακόμη τίποτε.

Μήπως ήρθε η ώρα να ενεργοποιηθεί ουσιαστικά η Οδηγία;

Μία ακόμη πρόταση: χρειαζόμαστε έναν ανεξάρτητο φορέα, όπως o Information Commissioner (πρώην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τώρα: προστασία ΚΑΙ διασφάλιση της πρόσβασης στα δημόσια δεδομένα !!!) της Αγγλίας, της Σκοτίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας (εκπληκτική ιστοσελίδα και ΟΛΑ και στα αγγλικά!) ή η Αρχή Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Γαλλία) που να διασφαλίζουν με αποτελεσμτικό και άμεσο τρόπο ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση του πολίτη στα δημόσια δεδομένα θα τηρείται και στην πράξη.

Ο πολίτης και ο πωλητής

όταν ψάχνω βρίσκω νοστιμιές ....

από την Ελευθεροτυπία η σημερινή!

ΠΕΜΠΤΗ πέννα

Ο πολίτης και ο πωλητής

Είναι μερικά χρόνια τώρα που η πολιτική ζωή της χώρας, επομένως και η καθημερινή ζωή των πολιτών, καθορίζεται περισσότερο από μια ιδιότυπη παρέα παρά από την άσκηση της πολιτικής.

Για την ακρίβεια καθορίζεται από μια ιδιότυπη παρέα, που είτε από ψώνιο για την πολιτικολογία είτε από υπολογισμό στα κέρδη από την ενασχόληση με την πολιτική είτε από κομματική υποταγή, ανάγει το κουτσομπολιό του καφενείου σε μείζον πολιτικό ζήτημα και την κομματική φαγωμάρα σε θέμα προτεραιότητας για τον πολίτη.

Δεν είναι τυχαίο που τα ΜΜΕ, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και με πρωταγωνιστές τα δελτία των οχτώ συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε στην ανάδειξη του θέματος, που θα προκαλέσει την πιο εύκολη βαβούρα και τη λιγότερο απαιτητική σύγκρουση μεταξύ των πιο επιθετικών και των πιο υποκριτικών στοιχείων της ιδιότυπης παρέας.

Η συντροφιά αυτή -με την ακριβή έννοια της συν-τροφής από το ίδιο καζάνι φαγητού- αποτελείται από στελέχη των μηχανισμών των δύο μεγάλων κομμάτων, από δημοσιογράφους, από επαγγελματίες προπαγανδιστές, κοινώς επικοινωνιολόγους, και από κατ' επάγγελμα πολιτικούς.

Τους ενώνει η κοινή εργασία: των μεν η εξόντωση του αντιπάλου για να καταληφθεί η θέση του στο άρμεγμα του δημόσιου κορβανά, των δε η αύξηση των εσόδων και της φήμης που αποκομίζουν από τη μάχη των πρώτων.

Με περισπούδαστες αερολογίες σε ακριβά στέκια της Αθήνας από το μεσημέρι και με πομπώδεις αναγγελίες στα μέσα ενημέρωσης δίνουν τον τόνο -ποδηγετούν, για την ακρίβεια- των πραγμάτων που (οφείλουν να) αποσχολούν τον πολίτη.

Η καθήλωση των μισθών και των συντάξεων από τις γελοίες αυξήσεις των τελευταίων 10 χρόνων, η διαρκής καταλήστευση των μισών Ελλήνων από τους άλλους μισούς επαγγελματίες, που χρεώνουν αφορολόγητα και πανάκριβα κάθε εργασία ή πάρεργο, η καταλήστευση των πολιτών από τις τράπεζες με την ανοχή των κυβερνήσεων, η σταδιακή κατάργηση του 5θημέρου εργασίας, του 8ώρου και των υπόλοιπων εργασιακών δικαιωμάτων, η σύμπλευση συνδικαλιστικών ομοσπονδιών και εργοδοτών επί της ουσίας, η προνομιακή διεκδίκηση οφιτσίων από εργασιακές ελίτ του Δημοσίου, η διάλυση βασικών πηγών της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, η «Ολυμπιακή», η ναυτιλία, τα τρένα, οι μεταφορές εμπορευμάτων, η παραγωγή φρούτων, λαχανικών, βαμβακιού, ελιών, η απαξίωση της κτηνοτροφίας από ανυπαρξία μέτρων και από ανοχή σε συμμορίες κερδοσκόπων, η πλήρης εγκατάλειψη μνημείων και αρχαιοτήτων, η σαπίλα ενός εκπαιδευτικού συστήματος παραγωγής παπαγάλων χωρίς κρίση, η σατραπεία καθηγητικών κατεστημένων, που καταστρέφει τις μελλοντικές γενιές επιστημόνων, η παράδοση της υποτυπώδους έρευνας στα χέρια κυκλωμάτων που κερδοσκοπούν, η κατάντια της ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομεία και κλινικές, η διαρκής νομοθέτηση στη Βουλή υπέρ ομάδων κεφαλαιούχων και, προνομιούχων κολλητών, και άλλα, και άλλα, που είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων απουσιάζουν πρωταγωνιστικά.

Ολα αυτά, που περνιούνται στα πεταχτά ή θεατρικά στα φωναχτά, για μια στιγμή, αν εξυπηρετούνται τα στενά συμφέροντα της ιδιότυπης παρέας, είναι τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα μιας πολιτικής, που ασκείται εδώ και χρόνια ανενόχλητα σε βάρος της συντριπτικής πλειονότητας του λαού.

Και για την οποία, η ιδιότυπη παρέα πολιτικών, κομματικών, δημοσιογράφων και προπαγανδιστών δεν δίνει δεκάρα. Γιατί η τσέπη της είναι γεμάτη. Πληρωμένη εν τέλει από εκείνους, που χαζεύουν με ανοιχτό το στόμα την πολιτική virtual reality, έτσι όπως σερβίρεται στα αποβλακωτήρια των ειδήσεων.

Προς τέρψιν όλων των κεφαλαιούχων και των πολιτικών και προπαγανδιστών υπηρετών τους, που φοράνε συνήθως κιόλας τους πιο δημοκρατικούς μανδύες.

Καημένη Ολυμπιακή. Φλόγα ή εταιρεία, το ίδιο είναι.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 18/09/2008

Απογευματική γιορτή με κρουστά ....

Καλη Χρονια σε ολους!

Την Κυριακη 28 Ιουνιου απο τις 17.30 μεχρι τις 21.00 θα κανουμε μια απογευματινη γιορτη επανευρεσης για τους παλιους και γνωριμιας για τους καινουργιους για το ανοιγμα της σχολης με κρουστα και χορο ( μαζι με τη δαφνη ασημακοπουλου και τις μαθητριες της στο χορο)

Την προηγουμενη ( το Σαββατο 27 Σεπτ) στις 16.00 μεχρι τις 20.30 θα μαζευτουμε για να δειξουμε πως αλλαζουμε δερμα και πως τεντωνουμε τα Djembe επισκευαζοντας τα οργανα της σχολης.Οσοι ηδη ξερουν ειναι ευπροσδεκτοι για βοηθεια η απλα για παρεα!

Το πρωτο μαθημα για τους καινουργιους θα ειναι την Τριτη 30 Σεπτεμβριου στις 18.00 για τα παραδοσιακακαι στις 19.30 για τα αφρικανικα
Αναλυτικες πληροφοριες κ τιμες παρακατω

Φετος εχουμε παλι μαζι μας τον Στελιο Ζαχαριου για ιδιαιτερα στα LATIN κρουστα (congas bongos timbales).
Τα μαθηματα φωνης,γκαιντας οπως και τα παιδικα τμηματα κρουστων θα αρχισουν λιγο αργοτερα στον ΟΚΤΩΒΡΗ
Τηλεφωνηστε για λεπτομερειες

Το κτιριο εχει και αυτο τα νεα του αφου στον 2ο Οροφο εγκατασταθηκε η σχολη Shaolin KUNG FU (Eagle claw) του γνωστου δασκαλου Δημητρη Δουκα
Για πληροφοριες www.shaolineagleclaw.gr

Η διευθυνση ειναι Πλαταιων 10 στον 3ο Οροφο.Τηλ. 2103416946 6936599041
Ανεβαινοντας την Πειραιως μετα το γκαζι ειναι 50 μετρα μετα την Ιερα οδο αριστερα στο πρωτο φαναρι.Κατεβαινοντας ειναι το φαναρι μετα το ΒIOS δεξια.
5 λεπτα με τα ποδια απο τον ηλεκτρικο ΘΗΣΕΙΟ η το μετρο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

( Προωθηστε το μηνυμα σε οσους νομιζετε οτι ενδιαφερονται! )

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ (Djembe,Doundouns..)Τα καινουργια τμηματα αφρικανικα κρουστα για αρχαριους αρχιζουν την Τριτη 30 Σεπτεμβριου στις 19.30
Εννοειται οτι δεν χρειαζεται να φερνετε οργανα ...(εχουμε) και το πρωτο μαθημα ειναι δωρεαν για οποιον δεν θελησει να συνεχισει.
Τα Αφρικανικα Κρουστα ειναι απο τη φυση τους ομαδικα αρα και τα μαθηματα ειναι ομαδικα σε γκρουπ των 7-14 ατομων αλλα σε περιπτωση που χρειαζεται μπορειτε να κανετε και ιδιαιτερα..
Για τους αρχαριους το μαθημα διαρκει μιαμιση ωρα τη βδομαδα αλλα απο τον δευτερο μηνα που ξερετε πια καποιους ρυθμους παιρνετε αλλο ενα ραντεβου με καποιον προχωρημενο και παιζετε ενα επιπλεον διωρο τη βδομαδα...Μετα το τριτο τριμηνο πια μπορειτε να κλεινετε και να παιζετε μεταξυ σας οποτε και οσο θελετε στο ειδικο στουντιο προβων στη σχολη...
Αν εχετε προηγουμενη εμπειρια στα κρουστα η αν ειστε πολυ πανω απο το μεσο ορο του τμηματος μπορειτε να συμμετεχετε σε πολλα τμηματα ταυτοχρονα ωστε να προχωρησετε πιο γρηγορα η να κανετε ιδιαιτερα μεχρι να φτασετε το γκρουπ του επιπεδου σας..Ουτως η αλλως οι προχωρημενοι μπορουν να συμμετεχουν σε οποιοδηποτε προηγουμενου επιπεδου τμημα και μαλιστα αν καποιος εχει χασει μαθηματα η δυσκολευεται συνισταται να το κανει για να κερδισει σε εξασκηση...
Τα Τμηματα που λειτουργουν τωρα για τα αφρικανικα ειναι:
Τριτη
12.30 Αρχαριοι (εχουν κανει 3 μηνες αλλα ακομα δεχομαστε καινουργιους (η παλιους) οσους δεν μπορουν απογευματα
19.30 Οι καινουργιοι Αρχαριοι
21.00 Προχωρημενοι (3 χρονια+)
Τεταρτη
19.30 (1 η 2 τριμηνα)
21.00 (2 χρονια+)
Πεμπτη βραδυ Profs! (7 χρονια+)

Οι Τιμες για τα Αφρικανικα ειναι:
Εγγραφη 30 euro το χρονο (τη πληρωνετε μονο τα δυο πρωτα χρονια)
185 euro το Τριμηνο ( για οσους τα προπληρωνουν μεσα στις 20 πρωτες μερες του τριμηνου)
225 euro το τριμηνο (για οσους τα δινουν σε τρεις δοσεις των 75 euro μεσα στις πρωτες 10 μερες καθε μηνα)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ (Τουμπελεκι,Νταουλι,Bendir..)


Για τα παραδοσιακα οι αρχαριοι ειναι την τριτη 30 Σεπτεμβριου στις 18.00 και οι παλιοι Τεταρτη στις 18.00
Οι τιμες για τα παραδοσιακα ειναι:
Εγγραφη 30 euro το χρονο (τη πληρωνετε μονο τα δυο πρωτα χρονια)
150 euro το Τριμηνο ( για οσους τα προπληρωνουν μεσα στις 20 πρωτες μερες του τριμηνου)
180 euro το τριμηνο (για οσους τα δινουν σε τρεις δοσεις των 60 euro μεσα στις πρωτες 10 μερες καθε μηνα)

για επικοινωνία : seminars@djembe.gr

17 Σεπ 2008

Διαγωνισμός φωτογραφίας Nikon

κοίτα τι βρήκα!

http://ampatzijoanna.blogspot.com/2008/09/nikon.html

Ο διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας της Nikon 2008-2009 ανοίγει για συμμετοχές
Άμστερνταμ | Ολλανδία


Άμστερνταμ, Ολλανδία, XX 2008 - Η Nikon Europe ανακοίνωσε σήμερα την ημερομηνία ανοίγματος για τον Διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας της Nikon 2008-2009. Φέτος είναι η 32η διοργάνωση του πολύ δημοφιλούς διαγωνισμού που την τελευταία φορά προσέλκυσε περισσότερους από 16.000 υποψήφιους από 135 χώρες και την υποβολή περισσότερων από 47.000 φωτογραφιών.

Οι συμμετοχές για το διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2008. Το θέμα του διαγωνισμού είναι At the Heart of the Image (Στην καρδιά της εικόνας), που είναι επίσης η δήλωση εμπορικής ταυτότητας της Nikon Imaging Company. Με αυτό το θέμα, η Nikon προκαλεί τους φωτογράφους να καταγράψουν σε μια φωτογραφία ό,τι διεγείρει το πάθος τους, επιδεικνύοντας τον πλούτο και την ανθρώπινη ποικιλία της ζωής.

Όπως σε προηγούμενους διαγωνισμούς, θα υπάρχουν δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία «Ελεύθερο θέμα», οι φωτογράφοι μπορούν να υποβάλουν μια φωτογραφία που πηγάζει από τη φαντασία τους. Η δεύτερη κατηγορία ονομάζεται «Ο πλανήτης μου», και ενθαρρύνει τους υποψηφίους να υποβάλουν συμμετοχές που αφορούν το περιβάλλον ή σκηνές από την καθημερινή ζωή.

Επαγγελματίες φωτογραφίες από ολόκληρο τον κόσμο θα κρίνουν όλες τις συμμετοχές. Για τον εορτασμό της 75ης επετείου της επωνυμίας NIKKOR, θα υπάρχει ένα επιπλέον βραβείο που θα δοθεί σε μια εξαιρετική συμμετοχή, μαζί με τα 54 κανονικά βραβεία και το Μεγάλο νικητή. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους όσοι αγαπούν τη φωτογραφία –ερασιτέχνες, καθώς και επαγγελματίες φωτογράφους– από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι φωτογραφίες που θα επικρατήσουν και τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στην τοποθεσία του NPCI στο Web, σε εκθέσεις NPCI και μέσω δελτίου τύπου.

Με το NPCI 2008-2009, η Nikon Europe συνεχίζει να υποστηρίζει τη διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση “Right to Play”, δωρίζοντας 2 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα από την Ευρώπη και την Αφρική. Το “Right to Play” στοχεύει να αναπτύξει δεξιότητες διαβίωσης, να βελτιώσει την υγεία και να καλλιεργήσει την ειρήνη για μειονεκτούντα παιδιά, μέσω των αθλημάτων και των προγραμμάτων παιχνιδιού.


Martina Beckmann, Διευθύντρια επικοινωνιών και υπηρεσιών μάρκετινγκ στη Nikon Europe B.V.: “Με το NPCI, η Nikon θέλει να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να ανακαλύψουν τη χαρά της φωτογραφίας, επιτρέποντας σε αυτούς και άλλους να βιώσουν την επικοινωνιακή ισχύ των φωτογραφιών. Είμαστε πεπεισμένοι ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα ανταποκριθούν ξανά στη συναρπαστική πρόκληση. Φέτος, ελπίζουμε να λάβουν μέρος ακόμα περισσότεροι φωτογράφοι, τόσο για το καλό του διαγωνισμού όσο και για την υποστήριξη της συμβολής μας στον ανώτερο σκοπό της οργάνωσης “Right to Play”.

Για τους κανόνες του διαγωνισμού NPCI και τη φόρμα συμμετοχής, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.nikon-is-different.com/npci

15 Σεπ 2008

Ηεξέλιξη της ληστείας / Evolution of Robbery
όπως και τότε και τώρα... ίδια ρουτίνα σ' όλη τη γη

αχ....

Ετικέτες

τα δικά μου (325) περιβάλλον (91) writting (67) Greece (57) poetry (50) χρήσιμα (39) χαμόγελα (38) video (37) κοινωνία (35) φωτογραφία (32) health (30) environment (24) phtography (24) εθελοντισμός (24) υγεία (23) music (20) people (20) blogging (14) stories (14) children (13) παιδά (13) computers (12) information (11) μπλογκοπαίχνιδα (11) doctor (10) πολιτισμός (10) συνταγές (10) χιούμορ (10) medicine (9) ελλάδα (9) μουσική (9) activism (8) world (8) οι συνταγές της κρίσης (8) goverment (7) rights (7) safety (6) services (6) Πάρνηθα (6) γκρίνιες (6) εκθέσεις (6) ποίηση (6) Επιστήμη (5) amalia (4) earth (4) technology (4) Αναδάσωση (4) αηδιούλες (4) αρθρογραφία απο ιντερνετ (4) γιατρός (4) πολιτική (4) πρωτβουλίες (4) σοφά λόγια (4) emergency (3) theatre (3) Εναλλακτική οικονομία (3) εκδηλώσεις (3) εκθεσεις (3) με ενδιαφέρουν (3) φύση (3) χορός (3) ψυχαγωγία (3) economy (2) games puzles (2) είπαν (2) εκδόσεις (2) ελεύθερος χρόνος (2) κόσμος (2) νομικά θέματα (2) συναντήσεις (2) τεχνολογία (2) DVD (1) Greek movie (1) amber alert (1) dance (1) documentary (1) down syndrom (1) facebook (1) first aid (1) funny (1) internet security (1) nature (1) privacy (1) protest (1) radio (1) ΕΜ (1) ΧΡ (1) απορίες (1) απόκριες (1) αστικά τοπία (1) βιβλιο - e-book (1) διάστημα (1) διαβάζω (1) εναλλκτική ζωή (1) ενεργοί μικροοργανισμοί (1) εφημερίδες (1) ζωγραφική (1) θέατρο (1) καλομηνιάσματα (1) κινηματογράφος (1) παράξενα (1) παραδοξόνιο (1) παραμύθια (1) παραξενα chemtrails (1) παρατηρώ (1) πειραματα (1) περιοδικά (1) τεχνες (1) της γειτονιάς.... (1) φακελλάκι (1) ψάχνω (1)